Biogasanlæg i Vendsyssel får tocifret millionbeløb til at fordoble gasudvindingen

I dag udnyttes blot 35 procent af energien fra biomasse på danske biogasanlæg, hvoraf resten tilbageføres til markerne. Et nyt projekt ledt af Vrejlev Energi vil nu koble pyrolyse på biogasanlægget, og forventer at fordoble energiudnyttelsen og samtidig halvere klimagasudledningen fra landbrugets restprodukter.

Biogas bliver af mange set som en grøn energikilde, fremstillet på restprodukter som blandt andet halm fra det omkringlæggende landbrug.

Og på biogasanlægget Vrejlev Energi sender man hver anden time nok biogas ud på gasnettet til at forsyne et årsforbrug i et almindeligt gasfyret parcelhus.

Men når biomassen fra landets biogasanlæg betegnes som afgasset, og tankene tømmes for at blive fodret med ny biomasse, er det kun omkring 35 procent af energi-indholdet i halmen, der er udnyttet.

Det skyldes, at forrådnelsesprocessen for halm kraftigt aftager, efter bakterierne i biomassen har omsat de første 35 procent af energi-indholdet, hvorefter forrådnelsesprocessen går for langsomt til, at det er økonomisk rentabelt at beholde biomassen i forrådnelsestankene.

Det betyder, at biomassens resterende 65 procent energi-indhold føres tilbage på marken som et gødningsprodukt, men hvor kulstoffet frigives til atmosfæren i form af CO2.

Vil have mere ud af biomassen

Udnyttelse af de 35 procent af energi-indholdet til grøn energi er imidlertid ikke fyldestgørende. Derfor vil et nyt projekt under GUDP sigte efter at få meget mere ud af energien i biomassen.

Med 14,5 millioner kroner i tilsagn vil projektet »Udvikling af synergi mellem biogas og pyrolyse = Fordobling af gasudvindingen fra landbrugets restprodukter« kombinere teknologierne i biogas og pyrolyse, og derigennem forøge energiudnyttelsen i restfraktioner fra dansk landbrug.

Kristian Riisager, projektleder og direktør på Vrejlev Energi, ser en logisk sammenkobling mellem biogassen og pyrolysetanken.

- Når biomassen er afgasset i biogasanlægget, står vi tilbage med et restprodukt, der bringes tilbage på marken, som en næringsrig ressource for næste års vækst. Det er netop dét restprodukt, der er udgangspunktet for projektet: I stedet for bare at smide det ud på marken og lade CO2-indholdet blive frigivet til atmosfæren, så vil vi gerne se på, hvordan vi kan udnytte det – og det er her, pyrolyse kommer ind, siger han i en pressemeddelelse.

Med i projektet er Frichs Pyrolysis og Syddansk Universitet, og projektet, som startede den 1. januar 2023, løber indtil den 31. december 2025.

Første af sin slags

Ved at kombinere et biogasanlæg med pyrolyse forudser projektholdet en række fordele – både i forhold til energiudnyttelse, men også i forhold til kapacitet på biogasanlægget.

Først og fremmest anslår og projektet, at det vil være i stand til at fordoble energiudbyttet pr. ton biomasse, hvilket forventes at halvere CO2-udledningen fra restprodukterne.

Ved at koble pyrolyse på biogasanlægget, vil det samtidig give mening at fjerne biomassen fra forrådnelsestankene tidligere, når forrådnelseshastigheden begynder at aftage. Dermed øges biogasanlæggets kapacitet, idet opholdstiden i forrådnelsestankene reduceres. Samtidig vil den rå biogas fra pyrolyseanlægget, der tilbageføres biogasanlægget, øge anlæggets naturgasproduktion yderligere.

Koblingen af biogasanlæg med pyrolyse er ikke set tidligere, hvilket gør Vrejlev Energi til det første anlæg i verden, der afprøver den nye kombination af teknologier.

Læs også