Foreslår 1,10 kr. i efterbetaling: Danish Crown kommer med modvinds-regnskab

Danish Crown har været i modvind på mange fronter det seneste år. Og selvom koncernen i regnskabsåret 2022/23 har formået at løfte omsætningen med fem procent og begynder at se resultaterne af de effektiviseringer og tilpasninger af produktionskapaciteten, der er gennemført, er man gået tilbage på resultatfronten.

Arkivfoto

Et tilbageslag for eksporten af dansk grisekød til højprismarkederne uden for Europa, høj inflation, stigende renter, samt engangsomkostninger til tilpasning af produktionskapaciteten sætter sit præg på Danish Crowns årsregnskab for 2022/23.

Danish Crowns driftsindtjening (EBIT) falder fra 2,9 milliarder kroner til 2,4 milliarder kroner. Samtidig er renteudgifterne øget med 310 millioner kroner og nedlukning af to fabriksanlæg i henholdsvis Sæby og tyske Boizenburg koster 200 millioner kroner. Modsat falder skattebetalingen med 286 millioner kroner, så nettoresultatet lander på 1,5 milliarder kroner mod 2,2 milliarder kroner i 2021/22.

Omvendt er omsætningen løftet med fem procent fra 64,2 til 67,6 milliarder kroner, og den gennemsnitlige afregning for andelsejernes leverancer af grise har været den højeste i næsten 40 år.

Adm. direktør i Danish Crown, Jais Valeur, ser året der er gået som »en giftig cocktail« der gør, at man ikke kan se sig tilfreds med regnskabet, men fastlår vigtigheden af, at man har evnet at betale en pris for andelsejernes leverancer af slagtedyr, der har sikret dem en rimelig indtjening.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende i mine 35 år i slagteribranchen. At vi er lykkedes med en at holde en i et historisk perspektiv høj afregningspris, selv om mængden af grise har været nede med 17 procent, synes jeg skal ses som en præstation i sig selv. Hvis stort set enhver anden virksomhed så deres primære produktion falde med 17 procent, så ville det jo være en katastrofe, siger han til Effektivt Landbrug.

Betydelig løft i afregningen

Bestyrelsen foreslår en restbetaling på 1,10 kr./kg for grise og søer og 1,30 kr./kg for kreaturer, så der sendes godt 1,2 mia. kroner tilbage til andelsejerne. For en landmand, der årligt leverer 10.000 grise til Danish Crown, svarer det til cirka én million kroner.

I gennemsnit er afregningen til ejerne inkl. den foreslåede restbetaling i forhold til regnskabsåret 2021/22 steget med 24 procent for grise, 56 procent for søer og to procent for kreaturer.

Effektiviseringer på bekostning

Som en konsekvens af det vigende antal slagtninger af grise, samt en målrettet tilpasning og forenkling i alt fra produktionen over salgsindsatsen til administrationen, vil Danish Crown ved udgangen af kalenderåret 2023 have sagt farvel til omkring 1.500 produktionsmedarbejdere og flere end 200 funktionærer i kerneforretningen, BU Danish Crown. Det ses blandt andet med lukningen af Sæbyslagteriet i sommer

- Vi har lanceret et besparelses- og forbedringsprogram, der over en toårig periode skal løfte indtjeningen med 1,5 mia. kr. Som en konsekvens har vi desværre sagt farvel til over 1.700 kollegaer i vores kerneforretning det seneste år. Allerede nu ser vi dog betydelige fremskridt, hvilket er positivt for både Danish Crowns ejere og koncernens over 25.000 medarbejdere. Vi skylder dem tak for deres indsats i et år præget af uro. Jeg er fuld af respekt for det engagement, de møder med hver eneste dag, siger Jais Valeur.

Men for at lege djævlens advkotat et øjeblik, har de 1700 medarbejdere været de fremskridt værd?

- Det har desværre været en nødvendighed, men vi er naturligvis klar over, at det ikke alene er gået udover 1700 kollegaer, men at de fleste af dem også har kone og børn, der er blevet berørt af vores beslutning. Men det har været en enormt volatilt over det seneste år, og det har presset virksomheden til det yderste, så det er ikke med nogens gode vilje, at vi måtte tage de skridt.

Pressede porteføljeselskaber

Koncernens porteføljeselskaber har også været påvirket af de ekstraordinære markedsforhold:

Efter en eksplosiv vækst i indtjeningen gennem flere år mærker DAT-Schaub en afmatning i efterspørgslen, men præsterer stadig stærkt.
Målt i lokalvaluta går det godt i svenske KLS, men grundet svækkelsen af den svenske krone og ændret forbrugeradfærd bidrager selskabet mindre til koncernens bundlinje end året før.

Polske Sokolów mærker den høje inflation i Polen, som rammer både selskabets omkostninger og forbrugernes købekraft, og leverer et skuffende resultat.

- Indtjeningen i vores porteføljeselskaber har bredt set været presset af et lavere forbrug på grund af inflationen. Samlet set har vi dog formået at fastholde eller udbygge vores markedsandele. I de sidste måneder af regnskabsåret så vi en vending, og det er vores forventning, at den normalisering af forbrugeradfærden vil fortsætte i de kommende måneder og løfte vores indtjening, siger Jais Valeur.

Imidlertid har handelsselskabet Ess-Food eksekvereret på sin strategi og leverer igen fremgang i indtjeningen.

Ambitiøse klimaambitioner

I november sidste år fik Danish Crown godkendt sine klimamål af FN-partnerskabet Science Based Targets initiatives, så der nu er lagt en ambitiøs, videnskabsbaseret køreplan for en mere bæredygtig fremtid frem mod 2030.

I alt vil Danish Crown reducere sine globale udledninger med 42 procent i Scope 1 og 2 og 20 procent i Scope 3. Det svarer til en estimeret reduktion på 2,5 mio. tons CO2 alene fra 2020 til 2030. Til sammenligning skal Danmark som samlet nation reducere med 20 mio. tons CO2 fra 1990 til 2030 for at nå Folketingets målsætning om at reducere udledningerne med 70 procent.

- Vores klimaambitioner er det helt centrale redskab i arbejdet med at skabe os en position i markedet som en af de førende fødevarevirksomheder i Europa. Vi skal simpelthen hjælpe vores kunder med at reducere deres klimaaftryk, og netop med udgangspunkt i vores klimaambitioner og detaljerede rapportering forhandler vi i øjeblikket om partnerskaber med flere multinationale kunder, siger Jais Valeur.

Spår skiftende vinde

Fra ledelsens side i Danish Crown er det på nuværende tidspunkt for tidligt at spå, hvordan regnskabsåret 2023/24 vil udforme sig, trods en allerede tidlig forbedring i starten af de nye regnskabsår.

Den adm. direktør slår på, at afregning for grise i et europæisk perspektiv ikke har været konkurrencedygtig, og det skal man have rettet op på – men det kræver imidlertid, at markedet indretter sig også.

- Problemet ligger i, at hvis mankigger på Tyskland, er produktionsmængden også faldet betydeligt, og det gør, at Tyskland har lukket om sig selv og det gør eksporten svær. Fra Danish Crowns side gør vi, hvad vi kan, men vi har brug for at markedet vender sig til en medvind og særligt også fra de asiatiske markeder.

Egenkapitalen for afsluttede regnskabsår dykkede for andet år i streg, denne gang fra omkring 8,2 milliarder til 7,75 milliarder kroner.

Læs også