Det tjener toppen i Danish Crown

I et forsøg på at øge gennemsigtigheden i koncernen har Danish Crown offentliggjort en vederlagsrapport, der kortlægger aflønningen af både direktionen og bestyrelsen.

Erik Bredholt, der indtil november 2023 var bestyrelsesformand i både Danish Crown A/S og Leverandørforeningen Danish Crown AmbA, tjente godt 2,2 millioner kroner på sine poster i regnskabsåret. Arkivfoto: Flemming Erhard

Godt 14,2 millioner kroner.

Så meget har Jais Valeur, adm. direktør i Danish Crown, tjent i regnskabsåret 2022/23. Derudover har koncernens finansdirektør, Thomas Ahle, tjent 7,1 millioner kroner, og Danish Crowns Group executive vice president, Tim Ørting Jørgensen, har tjent 6,6 millioner kroner.

Det fremgår af en ny vederlagsrapport, som Danish Crown netop har offentliggjort i forbindelse med selskabets årsregnskab onsdag. Danish Crown er således det første andelsselskab i landbruget, der offentliggør sådan en vederlagsrapport, og målet er at styrke gennemsigtigheden for aflønningen af virksomhedsledelsen.

- Som virksomhed prøver vi at være så transparente som muligt på alle områder som f.eks. bæredygtighed, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed, og derfor giver det god mening for os også at være helt åbne omkring vores vederlag til direktionen og bestyrelsen, siger Asger Krogsgaard, bestyrelsesformand i Danish Crown.

Vederlag for bestyrelsesmedlemmer (DKK '000)

Bestyrelsesmedlem

Vederlag for 2022/23 (i alt)
Erik Bredholt 2.222
Asger Krogsgaard 1.437
Karsten Willumsen 1.144
Knud Jørgen Lei 765
Michael Nielsen 395
Palle Joest Andersen 384
Peter Fallesen Ravn 673
Søren Bonde 752
Thomas Kjær 764
Ulrik Bremholm 497
Jørgen Larsen 507
Mads Nipper 139
Camilla Sylvest 769
Camilla Harder Hartvig -
Jesper V. Christensen 591
Søren Brinck 385
Brian Vestergaard 400
Henrik Redmond 403
Thomas L.W. Hansen 404
Kim Tovgaard -
Kurt Høj -
Total: 12.632

Vil være konkurrencedygtig – ikke markedsledende

For direktionen tager rapporten udgangspunkt i den løn, som Danish Crown forventede at udbetale til de tre direktionsmedlemmer. Den forventede løn består af en fast og en variabel del. Den variable del, den såkaldte bonus, er bundet op på, at selskabet leverer en god griseafregning til selskabets ejere, og da der ikke blev leveret i 2021/22, så er der ikke udbetalt nogen bonus i det forgangne år.  

Det betyder, i adm. direktør Jais Valeurs tilfælde, at der udelukkende er udbetalt det faste vederlag på 14,2 millioner kroner. I rapporten angives også en forventet lønpakke på 19,1 millioner kroner, hvilket er det faste vederlag for 2022/23 plus værdien af et bonusprogram, der først endeligt opgøres i 2025. 

- Det er vigtigt for os, at vi kan tiltrække dygtige medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer, og derfor skal vores lønniveau være konkurrencedygtigt, men vi har samtidigt ikke nogen ambition om at være markedsledende. Vi undersøger løbende lønniveauet hos andre sammenlignelige danske virksomheder grundigt, og vi mener, at vi giver en aflønning på markedsniveau, uden at vi er lønførende, siger Asger Krogsgaard.

Over 2 millioner til Bredholt

Bestyrelsesmedlemmer i Danish Crown aflønnes med et grundbeløb på 368.000 kroner. Næstformanden modtager beløbet to gange og formanden tre gange. Sidder man både i AmbA og A/S-bestyrelsen, aflønnes man med samme beløb begge steder.

Det betyder, at Erik Bredholt, der var formand i begge bestyrelser i hele regnskabsåret 2022/23, i alt modtog 2,2 millioner kroner i bestyrelseshonorar.

Asger Krogsgaard, der nu er bestyrelsesformand i både Danish Crown A/S og Leverandørforeningen Danish Crown AmbA, tjente 0,2 procent mere i 2023, og landede altså i alt på 1,4 millioner kroner i løn.

Medlem af bestyrelsen i både Danish Crown A/S og Danish Crown AmbA Karsten Willumsen gik tilbage i aflønningen med 1,7 procent målt mod året forinden, og tjente 1,1 millioner kroner på sine poster i regnskabsåret.

Det største spring i aflønningen skete for Camilla Sylvest, der blev udpeget som næstformand i bestyrelsen i december 2022. Hun tjente således 769.000 kroner, en stigning på hele 65,5 procent i forhold til 2021/22-regnskabet.

Skal styrke bæredygtigheden

Ifølge rapporten er det overordnede formål med aflønningspolitikken at »understøtte Danish Crowns langsigtede interesser og bæredygtighed«. For at opnå dette er politikken designet til at tiltrække og fastholde passende kvalificerede medlemmer af bestyrelserne, og for at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af direktionen.

- Direktionens aflønning afspejler vores økonomiske præstation. På trods af en relativt høj notering betalt til vores ejere efter historiske standarder, har vi haltet bag det europæiske gennemsnit siden begyndelsen af året. Det er klart ikke tilfredsstillende, udtaler Asger Krogsgaard i vederlagsrapporten.

- Årets præstation, med udbetalinger til vores ejere på -2,17 kroner under vores peer group indeks, har resulteret i, at direktionens kontantbaserede langsigtede incitamentsprogram er endt under tærsklen for uden udbetaling næste år. Det er således andet år i træk uden udbetaling, tilføjer han.

Læs også