Danish Crown vil gennemgå vedtægter med nyt udvalg

Bestyrelsens forslag om at nedsætte et udvalg, der skal arbejde med virksomhedens vedtægter og principper for selskabsledelse blev onsdag vedtaget på slagteriets repræsentantskabsmødet.

Resultaterne af den undersøgelse, som blev igangsat blandt andelsejerne i forbindelse med forslaget om at nedsætte et vedtægtsudvalg, blev i dag præsenteret for Danish Crowns repræsentantskab, der skulle tage stilling til bestyrelsens forslag om at nedsætte udvalget. Her blev det besluttet at nedsætte udvalget, som skal i arbejde i det nye år.

- Der er ingen tvivl om, at vi står over for et stort arbejde, som kommer til at have en meget væsentlig indflydelse på vores fælles selskab. Derfor glæder det mig også, at andelsejerne ærligt og konkret har givet deres holdninger til kende i undersøgelsen, så udvalgets arbejde står på det stærkeste grundlag. Nu er det vedtaget, at udvalget skal nedsættes, og jeg glæder mig til at følge arbejdet, siger Asger Krogsgaard, der er bestyrelsesformand for Danish Crown.

Hovedtemaerne for undersøgelsen var:

  • at der fortsat var stor opbakning til andelsmodellen

  • at andelsejerne i højere grad vil involveres

  • at der er bred opbakning til valgsystemet, som dog kan moderniseres med mere direkte valg

  • at cirka halvdelen af ejerne ønsker en gentænkning af kredsenes og repræsentantskabets størrelse

  • at bestyrelsernes opsætning i Danish Crown kan gentænkes, dog med en væsentlig ejerrepræsentation

  • at andelsejerne føler et ansvar for en stabil råvareleverance, og at dele af besvarelserne efterlyser stærkere værktøjer til at sikre dette

  • at der er en generel åbenhed for ekstern kapital i datterselskaberne, og at der samtidig er åbenhed for yderligere investering fra ejerkredsen

  • at den danske griseproduktion er afhængigt af et stærkt Danish Crown, og at der derfor efterlyses en plan for en stærk konkurrenceevne.

Udvalget skal komme med et forslag til en hensigtsmæssig og tidssvarende ejerstruktur for Danish Crown. Arbejdet forventes at pågå i første halvdel af 2024. Udvalget nedsættes dog først på den anden side af kredsmøderne, når årets valgproces er ovre, og det nye repræsentantskab er sat.

Udvalget skal bestå af seks svineandelsejere, to kreaturandelsejere samt næstformanden for AmbA-bestyrelsen, der bliver udvalgets formand, formanden for AmbA-bestyrelsen og et menigt medlem af AmbA-bestyrelsen.

- Det er meget vigtigt, at vi får alle nuancer med i det her arbejde, og derfor nedsætter vi også et bredt udvalg bestående af medlemmer fra det nye repræsentantskab. Det udvalg skal have alle input, så derfor håber jeg, at vi også på de kommende kredsmøder kan få en god og konstruktiv debat om ejerskabet af Danish Crown, så udvalget får de bedste arbejdsbetingelser, siger Asger Krogsgaard.

Læs også