Efter engelsk pilottest: Arla udbreder nyt klimakoncept

I forbindelse med Arlas 2023-regnskab fortæller adm. direktør i andelsmejeriet, Peder Tuborgh, overfor Landbrugsavisen, at man planlægger at udrulle CSP (Costumer Sustainability Programme, red.), som man sidste år indførte i England.

Med CSP-initiativet samler Arla data fra sit klimatjekprogram og den nye tillægsmodel for bæredygtighed, hvor andelshaverne kan tjene op til 3 eurocent (22 øre) per kilo mælk gennem i alt 19 forskellige klimatiltag.

Programmet giver kunderne mulighed for at bidrage til specifikke forsknings- og pilotprojekter på gårdene og skal ultimativt hjælpe med at nå mejerigigantens reduktionsmål for 2030 på 63 procent.

Peder Tuborgh vil imidlertid ikke sætte tal på, hvor mange kunder i Danmark, man er i dialog med.

Læs også