Materialepas skal sikre kvalitet af genbrugte byggematerialer

Et nyt, digitalt materialepas skal gøre det nemmere at dokumentere kvaliteten af genbrugsmaterialer i byggeriet og sikre, at alle i byggeriets cirkulære værdikæde »taler samme sprog«.

Den 1. januar 2023 fik byggebranchen nye klimakrav, som betyder, at branchen fremover skal bygge med byggematerialer, der belaster klimaet mindre. Indtil nu har det været uklart, hvordan genbrugsmaterialer indregnes i de nye krav. Men med en ny tillægsaftale til national strategi for bæredygtigt byggeri, der forventes at træde i kraft fra januar 2024, er klimapåvirkningen for genbrugsmaterialer sat til nul – hvilket vil øge incitamentet til at bygge med genbrugsmaterialer, fremgår det, ifølge seniorkonsulent Katrine Hauge Smith, i en pressemeddelelse fra Teknologisk Institut.

- Branchen skal ganske enkelt til at gøre sig klar til at anvende flere genbrugte byggematerialer. Derfor arbejder vi lige nu på at fjerne en af de velkendte barrierer for genbrug af byggematerialer, nemlig deres mangelfulde dokumentation, siger Katrine Hauge Smith.

Mangelfuld information udfordrer genbrug

Når en bygning rives ned, vil informationen om de byggematerialer, der findes i byggeriet som oftest være mangelfuld. Det skyldes dels, at det ikke har været praksis at registrere, hvilke byggematerialer, der har været anvendt og dels, at der ikke har været samme krav til dokumentation af byggematerialer tidligere, som der er i dag. Og det giver udfordringer for at genbruge i praksis.

- Det er nødvendigt, at vi får registreret og deklareret informationerne om de genbrugte byggematerialer, og det arbejde starter allerede inden bygningen rives ned. Vi skal have kortlagt bygningen for både genbrugspotentiale og for skadelige stoffer, og hvis materialerne skal genbruges, skal de ofte suppleres af test af tekniske egenskaber, forklarer Katrine Hauge Smith.

Samler data

Derfor er Teknologisk Institut, Molio, ConTech Lab og Circue gået sammen i et nyt projekt, som er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond. Målet er at lave en branchestandard for et digitalt materialepas for genbrugte materialer, som alle branchens aktører kan bruge, når de arbejder med at samle data om genbrugsmaterialer.

- Et materialepas samler data om genbrugte materialer, der kan bruges til at vurdere, hvorvidt genbrugsmaterialerne er egnet til genbrug i forskellige sammenhænge, forklarer Katrine Hauge Smith og fortsætter:

- Materialepasset erstatter ikke en ekspertvurdering, men skal give en nødvendig og standardiseret viden, så det bliver lettere at lave denne vurdering. Et materialepas skal dermed øge tilliden til de genbrugte materialer og er et vigtigt redskab i at sikre sporbarhed og dokumentation.

Dokumentationen skal være digital og brugervenlig

En barriere ved dokumentation af genbrugsmaterialer er at sikre et dataflow på tværs af aktørerne i hele materialets levetid. Derfor skal materialepasset digitaliseres, så data kan anvendes og udveksles på tværs af digitale platforme. I projektet indgår derfor også et arbejde med at definere og udvikle en dataordbog samt et dataformat baseret på internationale standarder, så data for genbrugsmaterialer fremover kan flyde sømløst mellem relevante aktører og platforme, forklarer adm. direktør Thomas Fabian Delman fra virksomheden Circue.

- Ideen er, at branchens aktører kan benytte materialepasset til at udveksle viden og data i værdikæden og bygge kommercielle forretningsmodeller ovenpå en fælles datastruktur, der vil fungere som teknisk fælleseje. På den måde skaber vi en transparent og brugervenlig tilgang til materialepasset, og sikrer samtidig, at der ikke er én enkelt aktør, der ejer alle vores data om, hvilke materialer, der er indlejret i vores bygningsmasse, slutter han.

Læs også