Ung landmand: Ø-støtten er en hjælp

Den smukke Rønnebjerggård blev i 2019 købt af Rasmus Bager. I alle årene har den unge landmand modtaget ø-støtte, men den dækker ikke alle hans ekstraudgifter ved at drive landbrug på en ø.

For især unge landmænd på øerne betyder støtten til landbrugsdrift en forskel.

- Ø-støtte er mere vigtig i begyndelsen, når man starter op. Men jeg ville da have overtaget gården uanset støtte eller ej, for gården var mine forældres og derfor mit barndomshjem, siger Rasmus Bager.

Han mener, at søtten er med til at sidestille landmænd på øerne med landmænd på fastlandet.

- Den betyder, at vi delvist kompenseres for vore ekstraudgifter, så ø-støtten er vigtig. Derfor har jeg altid fået en konsulent til at søge for mig, så alt går ordentlig til, siger Rasmus Bager. 

Afsmittende virkning

Landbruget skaber mange arbejdspladser på øen, og det glæder Rasmus Bager sig over.

- Vi skaber direkte arbejdspladser. I jordbærsæsonen har jeg otte mand til at plukke og i alt i hele sommerhalvåret 11, der hjælper til, fortæller Rasmus Bager.

Vi skaber direkte arbejdspladser

Rasmus Bager, landmand på Samsø

Bedriften drives meget varieret og er bygget op omkring mange forskellige afgrøder, der høstes hen over en lang sæson.

- Vi har et rigtig godt brand for tidlige kartofler og generelt for gode grøntsager og produkter. Det giver job på Samsø Grønt, Samsø Syltefabrik, DLG og hos lokale grossister, der sælger i for eksempel Aarhus, fortæller Rasmus Bager.

Dyrlægepraksis

Landbruget er på mange måder en afgørende vigtig motor for hele Samsø.

- Min kone Diane har etableret en dyrlægepraksis i stalden, hvor hun tager sig af alle slags dyr. Både landbrugsdyr og smådyr som hunde og katte. Hun har fået landdistriktsmidler til klinikken, og det er rigtig praktisk med en klinik herhjemme. Øen har nu to dyrlæger, og det ville vi ikke have uden et landbrugserhverv, siger Rasmus Bager.

Landbrugets afsmittende og store betydning kan således aflæses direkte på aktiviteten på øen.

Ø-støtte

CAP-planen for 2023-2027 indeholder som tidligere år støtte til landbrugsdrift på ikke-brofaste øer.

Støtten kan søges, hvis man har rådighed over marker og har søgt og modtager grundbetaling for arealet.

Tilskuddet er på 500 kroner pr. hektar årligt, og man kan højest modtage tilskud for 100 hektar. Dette gælder, uanset hvor mange hektar man råder over.

Ordningen giver tilskud til en række udpegede øer på minimum 20 hektar. Ø-støtteordningen understøtter landbrugsdriften og har til formål at medvirke til, at der fortsat er en bæredygtig landbrugsdrift på de ikke-brofaste danske øer. Initiativet skal dermed være med til at sikre affolkning og give vækst på øerne i landbruget og følgeerhvervene.

Ø-støtteordningen kan kombineres med en række andre støtteordninger.

Rønnebjergård

  • Rasmus Bager købte Rønnebjerggård i 2019 af forældrene.
  • Der dyrkes hvede, byg, raps, frøgræs, kartofler, rødkål og rødbeder på de 136 hektar.
  • Rasmus Bager er uddannet landmand fra Asmildkloster Landbrugsskole og Vejlby Landbrugsskole.

Er du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik fra 2023-2027

I vores ugeaviser og på nettet dækker vi hver uge reformen af EU’s fælles landbrugspolitik – den såkaldte CAP – og hvordan den bliver gennemført i Danmark.

Vi har brug for at høre, hvad du som bruger/læser synes om vores dækning, så vi kan blive endnu bedre!

Vi siger tak, hvis du vil besvare nedenstående 4 spørgsmål – ud fra hvad du har fået af viden om CAP gennem vores avisartikler, videoreportager, podcasts og webinarer:

Følg EU-reformen her i avisen

EU får en ny fælles landbrugspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Den nuværende CAP er udløbet til nytår, og det betyder at et helt nyt sæt regler for, hvordan man får landbrugsstøtte, er trådt i kraft 1, januar 2023. Her i avisen følger vi implementeringen af de mange nye tiltag, regler og støttemuligheder, der følger med den nye CAP. Hver uge vil vi beskrive, hvordan CAP-reformen rammer de danske landmænd, hvilke positive og negative konsekvenser ændringerne får for dansk landbrug, og vi vil følge med i, om de nye regler bliver implementeret efter hensigten.
 

Læs også