Tilskud til rydning og hegn

I de særligt udpegede Natura 2000-områder til rydning kan der søges om støtte. Forberedelse til afgræsning kan søges indenfor særligt udpeget natura 2000, eller på arealer med HNV-score på 5 eller derover eller på arealer som indgår i et vådområde- eller lavbundsprojekt. Ordningen er populær og er justeret i forhold til den tidligere CAP, så lodsejere stilles bedre.

Mulighederne for at søge støtte til rydning og forberedelse til afgræsning er i forhold til tidligere landbrugspolitik, CAP, udvidet med alle de arealer, der har en høj naturværdi, HNV-score, på 5 eller mere, samt vådområde- eller lavbundsprojekter.

- Ordningen er flittigt brugt, og jeg vil tro, at jeg kommer til at lave et stykke over 30 ansøgninger i år. Langt hovedparten er hegnsprojekter, der jo også er en stor udgift, fortæller Annemette Lyager Andersen, der er planteavlskonsulent hos Velas.

Ansøgningerne prioriteres af landbrugsstyrelsen i forhold til et pointsystem og ikke efter først til mølle.

Forudsætninger for at søge støtte

I forhold til den tidligere ordning er der flere klare forbedringer. Arealet skal blot opfylde en eller flere forudsætninger:

- Har man et areal, hvor bare et lille hjørne på 0,1 hektar af projektarealet har en HNV-score på mindst 5, så kan man søge støtte til hele arealet, selvom det måske er på 50 hektar. Det gør det attraktivt for mange flere, siger Annemette Lyager Andersen.

Hvis mindst 50 procent af arealet ligger i et særligt udpeget Natura 2000 område, eller hvis 50 procent ligger indenfor et vådområde- lavbundsprojekt, så er det også adgangsbillet til at søge om støtte

Faste tilskud

Private lodsejere skal fortsat ikke indhente tilbud på nyt hegn, for det samlede tilskud beregnes ud fra fastlagte satser.
- Det gør det nemt at beregne støtten. Ved tilskud til rydning i særligt udpegede områder, skal man dog indsende to sammenlignelige tilbud på opgaven, forklarer Annemette Lyager Andersen.

Offentlige virksomheder skal dog jævnfør lovgivningen indhente tilbud.

- Ordningen er en rigtig god ide, for den sikrer afgræsning af mange arealer. Landbrugsstyrelsen prioriterer den, for de forventer, at 95 procent har fået svar på deres ansøgning indenfor omkring 60 dage fra, ansøgningen sendes ind og til, svaret ligger i postkassen, siger Annemette Lyager Andersen.

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og medfinansieret af EU. Ansøgningsperioden løber indtil 12. december 2023.

Tilskudssatser

Type

Tilskudssatser

1-2 trådet hegn

29 kr/m

3-4 trådet hegn

42 kr/m

Drikkekar

2.100 kr/stk

Drikkekar med pumpe

11.800 kr/stk

Drikkekop

510 kr/stk

Mulepumpe

2.500 kr/stk

Frostfri drikkevandsforsyning uden strøm

5.300 kr/stk

Frostfri drikkevandsforsyning med strøm

3.700 kr/stk

Elforsyning

8.000 kr/stk

Fast fangefold

12.700 kr/stk

Rørbro

13.100 kr/stk

Bro i træ, stål eller lignende

37.000 kr/stk

Vadested

9.600 kr/stk

Kilde Velas, Landbrugsstyrelsen

Følg EU-reformen her i avisen

EU får en ny fælles landbrugspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Den nuværende CAP er udløbet til nytår, og det betyder at et helt nyt sæt regler for, hvordan man får landbrugsstøtte, er trådt i kraft 1, januar 2023. Her i avisen følger vi implementeringen af de mange nye tiltag, regler og støttemuligheder, der følger med den nye CAP.

Hver uge vil vi beskrive, hvordan CAP-reformen rammer de danske landmænd, hvilke positive og negative konsekvenser ændringerne får for dansk landbrug, og vi vil følge med i, om de nye regler bliver implementeret efter hensigten.

Læs også