Viceformand i L&F: Afviser rådgivningsansvar i frivillige aftaler

Selvom L&F skubber på for at få landmænd til at indgå frivillige aftaler om udtagning af landbrugsjord, så afviser han, at L&F skulle have et rådgivningsansvar, når staten kræver penge tilbage, og landmanden står med forpligtelsen.

For nylig udtalte viceformand i Landbrug & Fødevarer (L&F) Thor Gunnar Kofoed, at det er glædeligt, at der er fundet en ordning for udtagning af §3-områder. Udtalelsen kom i kølvandet på en meddelelse om, at lodsejere nu skal betale penge tilbage for udtagning af §3-jord til lavbundsprojekter.

Det har fået Ulrik Lunden, der er formand for Foreningen for Grundvandsbeskyttelse, til at sætte spørgsmålstegn ved, hvor godt L&F varetager landmandens interesser.

Vil du læse mere?

Kære læser, denne artikel fra Effektivt Landbrug er låst.

Kvalitetsjournalistik kræver research, ekspertise og adgang til relevante kilder.

Men du kan prøve et digitalt abonnement i 10 uger for 10 kroner om ugen.

Læs også