Plantedrikke som »skolemælk«

Brancheforneingen Plantebranchen i Danmark - arbejder for, at skolebørn i hele Europa får adgang til plantedrikke som en del af skolemælksordningen.

Ifølge brancheforeningen Plantebranchen i Danmark, presser elever og forældre på for at få adgang til plantedrikke, som et alternativ eller supplement til komælk. Plantedrikke udgør i dag omkring 10 procent af mælkemarkedet i Danmark.

Over 80 danske virksomheder og organisationer inden for plantebaserede fødevarer står bag brancheforeningen Plantebranchen i Danmark.

- Vi har fået en positiv bekræftelse fra Jacob Jensen, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, med hensyn til, at han arbejder på at få afklaret muligheden for at få plantedrikke ind som en udvidelse af EU’s skoleordning for frygt og grønt, siger Frederik Madsen, sekretariatschef for Plantebranchen i en pressemeddelelse.

Han mener timingen er rigtig, da EU-Kommissionen aktuelt overvejer at udvide omfanget af støtteberettigede produkter til også at omfatte plantebaserede mælkevarianter.

Frederik Madsen er glad for ministerens arbejde for sagen i EU og fremhæver, at indførelsen af plantedrikke i skolemælksordningen også vil matche regeringens plantebaserede handlingsplan, som skal bidrage til en mere planterig kost.

Plantebranchen arbejder også for at få ændret de nuværende økologiregler, så det bliver lovligt at tilsætte naturligt calcium fra for eksempel tang til de økologiske plantedrikke.

Frederik Madsen peger på, at et stigende forbrug af plantedrikke indeholder gode afsætningsmuligheder for dansk landbrug:

- Det danske klima er velegnet til at dyrke afgrøder som fx havre, hvede og ærter, der ofte bliver brugt til plantedrikke. Der er altså ikke tale om, at dansk landbrug taber ved en delvis omlægning. Tværtimod.

I dag giver EU tilskud til, at skolebørn kan få mælk i skoletiden, men ikke plantedrikke.

Læs også