Ramt af manglende kvægundtagelse: – Overvej type 2-korrektion

Type-2 korrektion for fosfor og protein er yderst interessant for kvægbrug, der tidligere har benyttet sig af kvægundtagelsen.

Hvert år udarbejdes et normsæt for mængden af næringsstoffer i husdyrgødningen. Hvis du har en formodning om, at din bedrift ligger under dette normsæt, for eksempel fordi der er sparet på fosfor og protein i fodringen, kan det være relevant at lave en såkaldt type 2-korrektion, og dermed få mulighed for at udbringe en større mængde gylle pr. harmoniareal.

Og netop muligheden for en type 2-korrektion kan være vejen frem for de kvægbrug, der tidligere har benyttet sig af kvægundtagelsen, lyder det fra specialkonsulent Henrik Martinussen, Seges Innovation i det seneste KvægNyt.

- De bedrifter, der indtil nu har benyttet sig af kvægundtagelsen, skal fra næste planperiode (2024/2025), altså efter 1. august, foretage sig et eller andet. De kan købe jord, sætte køer ud, afsætte mere gylle til biogas eller til andre bedrifter – og afhængig af hvor husdyrtæt et område de befinder sig i, så skal gyllen måske transporteres over store afstande, da der er godt fyldt op mange steder i Jylland – eller også skal de overveje at fodre på lidt en anden måde, end de plejer, og skrue ned for fosfor og protein, opsummerer Henrik Martinussen.

Fremvis dokumentation for lavere udledning

For at komme i betragtning til en type-2 korrektion skal man, når man indberetter til Landbrugsindberetningen, dokumentere en lavere udledning af fosfor og kvælstof end normtallene.

Det gør man, ifølge Henrik Martinussen, ved at foretage fire årlige foderkontroller og desuden få lavet grovfoderanalyser, der viser, at bedriften fodrer med mindre fosfor og protein end normen.

Læs også