Kan koste dyrt: Nu er det slut med fuldspaltegulv

Inden længe udløber en overgangsordning, hvorfor det ikke længere vil være lovligt at holde ungdyr og kalve i stalde med fuldspaltegulv. Overtræder du lovgivningen, kan der være konsekvenser.

Efter den 1. juli 2024 vil det ikke længere være lovligt at holde kvier på fuldspaltegulv. Overgangsordningen, der har gjort, at ældre staldbygninger har været undtaget reglen, udløber nemlig 1. juli 2024, og det betyder, at alle stalde skal leve op til reglerne. Det påminder Velas om i en pressemeddelelse.

- Der er rigtig mange gamle stalde, hvor der stadig er arealer med fuldspaltegulv, og hvor der går ungdyr i. Men en del står også tomme, fortæller Rikke Oehlenschlæger Hjort, som er byggerådgiver med speciale i kvæg i Velas.

Det er ifølge Velas forholdsvis nemt at overholde loven – enten ved at lave ny indretning eller ved at undlade at bruge pladserne.

- Det vil få konsekvenser, hvis man ikke overholder lovgivningen, og der kan gives bøder og i værste tilfælde fængselsstraf. Derfor anbefaler vi, at man får lagt en plan for at ændre på forholdene, hvis det er nødvendigt, siger Rikke Oehlenschlæger Hjort.

Det vil altså sige, at man inden 1. juli skal have fundet en løsning på, hvordan man vil imødekomme problemet.

- Staldpladsen skal findes andetsteds, og alternativet er at ombygge staldafsnittet, sådan at det stadig kan anvendes til opstaldning af dyr, fortæller Rikke Oehlenschlæger Hjort og fortsætter:

- Der er flere muligheder for at indrette fuldspaltegulv til ungdyr – enten med sengebåse eller dybstrøelse. Der skal dog ses på hver enkel stald i forhold til, hvad der giver mest mening.

Få staldene lavet om

Hvilken løsning, der bedst kan betale sig for den enkelte, afhænger af flere forskellige ting. Derfor findes der heller ikke én løsning på udfordringen.

- Vores anbefaling er, at man får lavet sin stald om, så den er lovlig, eller at man kigger på, om det bedre kan svare sig at bygge nyt, fortæller Rikke Oehlenschlæger Hjort.

For inden man kan finde en løsning, skal man have gjort sig nogle overvejelser.

- På én bedrift kan den bedste løsning være at bygge stalden om, så den bliver lovlig. Andre steder vil det blive for dyr en løsning, når der samtidig reduceres i antallet af dyr, der kan være i stalden. Så kan det måske bedre svare sig at bygge et helt nyt staldafsnit, fastslår Rikke Oehlenschlæger Hjort og understreger:

- Er stalden saneringsmoden, kan det også være, at den bedste løsning er at bygge en helt ny stald eller finde en anden stald i naboområdet. Men det skal afvejes individuelt.

Træf beslutningen på et oplyst grundlag

Ofte ligger ældre stalde tæt ved stuehuset, og det kan også medføre udfordringer i forhold til miljø- og byggetilladelser.

- Den løsning, der udnytter pladsen bedst muligt, er at etablere et udvendigt foderbord og etablere sengebåse i midten af stalden, men hvis stalden ligger tæt ved stuehuset, er det ikke sikkert, at det er optimalt, hvis man får direkte indkig fra stuehuset, siger Rikke Oehlenschlæger Hjort og tilføjer:

- Løsningen bør findes lokalt på den enkelte bedrift i samarbejde med en rådgiver, så forskellige muligheder kan blive vendt. Dermed kan den rigtige og mest fordelagtige beslutning tages på et oplyst grundlag.

Uanset hvilken løsning den enkelte landmand vælger, er det vigtigt, at man får det formelle på plads.

- Når der skal ændres i selve produktionsarealet, skal man huske at have styr på sin miljøgodkendelse. Ændres der i staldens gulvkonstruktion, skal der byggetilladelser til, forklarer Rikke Oehlenschlæger Hjort og uddyber:

- Der er derfor en række myndighedsgodkendelser, som er nødvendige for, at man på lovlig vis kan nå i mål med de ændringer, der sikrer, at man efter 1. juli lever op til reglerne.

Der er flere muligheder for at indrette mfuldspaltegulv til ungdyr – enten med sengebåse eller dybstrøelse

Rikke Oehlenschlæger Hjort, byggerådgiver, Velas

Læs også