Få styr på antibiotikaforbruget

Seges Innovation slår fast, at alle kvægbrugere bør kende deres antibiotikaforbrug i besætningen.

Antibiotika er et uundværligt værktøj, som er med til at sikre hurtig og effektiv helbredelse i forbindelse med sygdom. Men antibiotikaresistens er en reel trussel for både mennesker og dyr, og derfor er det vigtigt, at både landmænd og dyrlæger tænker over den måde, antibiotika anvendes på. Det påpeger Seges Innovation i seneste KvægNyt.

For uden antibiotika ville kvægbruget meget hurtigt løbe ind i problemer med dyrevelfærden, lyder det.

Antibiotikaforbruget til kalve målt i kg aktivt stof viser et fald på 16 procent fra 2021 til 2022. Det er ifølge Seges Innovation meget positivt set i lyset af en mangeårig periode med stigning i forbruget.

De forklarer, at et lavere antibiotikaforbrug kan være et udtryk for en bedre sundhed blandt kalvene, men at det også kan skyldes en ændret tilgang til, hvordan sygdom blandt kalvene bliver behandlet og håndteret.

De slår fast, at der netop er behov for, at både landmænd og dyrlæger kender antibiotikaforbruget i besætningen og hele tiden forholder sig kritisk til, hvordan antibiotika benyttes.

Fokus på forbedret sundhed

Seges Innovation understreger, at den bedste måde at nedbringe antibiotikaforbruget på er at forbedre sundheden blandt kalvene.

Her er smittebeskyttelse og et stærkt immunforsvar hos kalvene de grundlæggende elementer:

• God rengøring

• Hensigtsmæssig indretning

• God logistik

• Gode råmælksrutiner

• Eventuelt vaccinationer

Benchmark i DMS

Ifølge Seges Innovation er der potentiale for at reducere antibiotikaforbruget i de fleste besætninger.

Det bedste udgangspunkt for at reducere sit forbrug er at kende forbruget i sin besætning og sammenligne det med forbruget i andre besætninger. Det er godt, at mange allerede er opmærksomme på, hvor de ligger, men Seges Innovation understreger, at alle bør vide det.

I DMS kan man under Produktionsnøgletal og Velfærdsnøgletal finde sit forbrug og benchmarke det med andre.

- Det bedste udgangspunkt for at reducere sit forbrug er at kende forbruget i sin besætning og sammenligne det med forbruget i andre besætninger

Læs også