Fra en halv til 73 rødbrogede

Hos Familien Hestbæk i Fjelsø er interessen for køer stor – og ikke mindst de rødbrogede har fået en helt særlig plads hos familien, der gerne viser dem frem på dyrskuer.

Der er 5.500 DRH-køer ude i de danske besætninger, og det er en race, som oplever en ydelsesfremgang. Det blev påpeget, da DRH holdt årsmøde.

Svend Hestbæk (th) er næstformand i DRH, og sammen med hustruen, Gitte, de to døtre Johanne og Ida samt svigersønnen Søren driver han Granly – en malkekvægsejendom med 400 køer og 200 hektar. Der er 73 DRH-køer i besætningen, hvor der avles efter højtydende, holdbare køer med godt eksteriør –  ikke mindst et godt yver. 18,3 procent af køerne i besætningen er af racen er DRH. Resten er sortbrogede på nær fem jerseykøer. Svend Hestbæk fortæller gerne om sin interesse for de rødbrogede køer, som allerede startede, da han var barn.

Årsmødet hos Dansk Rød Holstein (DRH) blev i år afsluttet med et besætningsbesøg på Granly hos Familien Hestbæk, Fjelsø ved Aalestrup.

Her kunne man opleve bedriften, hvor de 73 ud af 400 køer er af racen DRH. Men sådan har det ikke altid været.

- Da vi overtog, var der en halv rødbroget, fortalte Svend Hestbæk, der foruden at være ejer af bedriften også er næstformand i DRH.

I 2000 købte han sammen med hustruen Gitte Granly i fri handel med henblik på generationsskifte med Gittes forældre, der havde en ejendom længere nede ad vejen.

- Dengang var der 55 køer og 33 hektar, fortalte Svend Hestbæk.

I syv år fra 2001 til 2007 havde de I/S med Gittes forældre, og i 2001 blev der bygget nye stalde, mens den nyeste kostald er kommet til i 2020.

I dag er der 400 køer og 200 hektar på Granly

Interessen er vokset

Interessen for de rødbrogede startede for Svend Hestbæk allerede, da han som barn gik med aviser. Et af de steder, han kom, var en gammel avlsbesætning med rødbrogede køer.

- Jeg var så fascineret, når jeg kom ind i gangen, hvor alle præmieskiltene fra Ungskuet hang. Der var bare noget fascinerende ved de rødbrogede køer, fortalte Svend Hestbæk.

Fascinationen for de rødbrogede blev yderligere styrket, da han arbejdede som afkomsinspektør i 3,5 år.

- Her havde jeg også meget med rødbrogede at gøre, og det gjorde absolut ikke interessen mindre, fastslog han.

Siden er de også kommet til at fylde godt i besætningen, hvilket familien, der foruden Svend og Gitte tæller de to døtre Johanne og Ida samt svigersønnen Søren, er glade for.

Højestydende rødbrogede ko

På Granly er avlsstrategien at avle højtydende, holdbare køer med et godt eksteriør. I særdeleshed vægtes et godt yver.

Der udstilles en del – og højdepunktet var i Herning i 2018, hvor Label P-koen 4808 fra Granly løb med titlen som bedste unge ko.

Der anvendes udelukkende x-vik-sæd efter malkeracerne. Af kødkvæg anvendes Blåkvæg til køerne og Angus til de kvier, der løber for meget om,

Alle kvier gentestes, og i samarbejde med VikingDanmark skylles de bedste dyr i besætningen.

Flere af køerne i besætningen har opnået 100.00 kg mælk, herunder den højestydende rødbrogede ko efter Kajak P Red x Jerudo med en ydelse på 20.909 kg mælk og 1.544 kg fedt + protein.

Flere rødbrogede runder 100.000 kg EKM

Der bliver flere og flere af de røde holsteinkøer, som runder 100.000 kg mælk. Det blev konstateret, da DRH holdt årsmøde i Skals Idrætscenter i Midtjylland.

DRH-køerne har ellers ikke altid ligget højt i ydelse.

- I 1982 fejrede vi den første DRH-ko i Danmark med 100.000 kg EKM - der skulle gå 12 år, inden vi nåede en tilsvarende milepæl, lød det fra Kim Fagerlin, avlsformanden for den lokale DRH-forening i Viborg-Skive, der præsenterede årsberetningen på vegne af formand Ann Louise Christensen, som var forhindret i at deltage i årsmødet.

Men på årsmødet lagde Kim Fagerlin vægt på, at DRH (dansk rød holstein), som udgør én procent af de danske malkekøer, har haft en meget flot ydelsesfremgang over de seneste 10 år.

- Det har også betydet en udvikling i køer med 100.000 kg mælk, påpegede han og fortsatte:

- Der er 12, som har rundet det i år – og der kan sagtens være flere på vej, da det er gjort op pr. 1. september.

Læs også