Ministre fra Norge, Sverige og Finland i forenet front: Siger »nej« til kødafgift i norden

Sveriges, Finlands og Norges landbrugsministre er i et fælles debatindlæg tydelige omkring, at en kødafgift vil være til skade for landmænd, klimaet og forbrugerne.

»Så der er ikke tvivl om, hvor vi som tidligere nordiske ministre står i sagen, vil vi gerne være tydelige på, at vi ikke ønsker at se nogen sådan skat. Vi beskytter nordisk forsyningssikkerhed, ikke mindst i disse tider med øget international bekymring.«

Sådan lyder det fra landdistriktsminister Peter Kullgren i et fælles svar – oversat fra svensk til dansk - i debatsektionen i Dagens Nyheter med Finlands landbrugs- og skovbrugsminister Sari Essayah og Norges landbrugs- og fødevareminister Geir Pollestad, skriver mediet Jordbruksaktuellt.

Svaret fra ministrene kommer i forbindelse med et debatindlæg fra Karen Ellemann, der er generalsekretær i Nordisk Ministerråd.

Titlen på hendes debatindlæg er: »Hele Norden bør indføre afgifter på kød og sukker«

De tre ministre peger på, at en sådan afgift ikke kun vil påvirke markedet for kød, men også have konsekvenser for mælke- og kornproduktionen.

- Komplekst

»Landbruget er en kompleks økologisk industri, hvor forskellige segmenter er forbundet. Mange gårde har ikke kun én, men forskellige typer af produktion for at få synergieffekter og kunne forædle varer inden for deres egen drift.«

Ministrene skriver også, at landmændene ville have svært ved at bruge græsgange og sælge malet korn, hvis bestemmelsen om animalsk produktion fjernes.

Sker det, vil flere landbrug »efter al sandsynlighed blive elimineret, og vi risikerer en negativ spiral, når vi nu har mest brug for landbruget«.

Ministrene peger også på, at nordisk husdyrproduktion ofte er både sundere og mere klimasmart end langdistanceimport. Og at de højere priser på nordisk kød i butikken ville favorisere importeret kød.

»Der er derfor en risiko for, at en kødafgift vil have den modsatte klimaeffekt - ikke mindst gennem øgede fossile udledninger.«

Læs også