Gratis kursus for driftsledere

Nyt kursus for driftsledere kan give konkrete ideer til at øge arbejdsglæden og sætte skub i produktiviteten på bedriften.

Seges Innovation udbyder et nyt gratis onlinekursus, der er målrettet driftsledere i svineproduktionen.

Ifølge Seges Innovation skal der testes et nyt online kursusformat, så du som leder på bedriften får maksimal værdi. Hensigten er, at det bliver lettere for dig som driftsleder at tilgå og implementere nye ideer i hverdagen og se effekt af dit kursusforløb med det samme.

Udgangspunkt i hverdagens udfordringer

Kurset tager udgangspunkt i driftslederens hverdag og erfaringer. Sammen med eksperter inden for ledelse i landbruget og de øvrige deltagere, anskues eksisterende udfordringer fra nye vinkler.

Emnerne for forløbet er:

  • Hvem er du og dine medarbejdere, og hvor skal I bevæge jer hen?
  • Uddelegering af opgaver og situationsbestemt ledelse
  • Gør arbejdet lettere for dig og dine medarbejdere - eksekvering og involvering

Praktisk om kurset

  • Kurset foregår online – hver torsdag kl. 14-16 i ugerne 44, 45, 46 og 48
  • Tilmeldingsfrist: 10. oktober
  • Kurset foregår på dansk og vil være som en vekselvirkning mellem onlinemøder på Teams og mindre opgaver og videoer mellem møderne
  • Det er Seges Innovation, der udbyder kurset og afholder det sammen med eksperter indenfor ledelse i landbruget
  • Kurset er støttet af Svineafgiftsfonden

Kilde: svineproduktion.dk

Læs også