Første malkerobotter fra BouMatic i drift i Danmark

Siden august har de første Gemini-malkerobotter i Danmark været i drift på en vestjysk bedrift. Skiftet til robot-malkning er gået over al forventning og har ikke påvirket ydelsen.

Et nyt mærke indenfor malkerobotter har holdt sit indtog i Danmark.

Det skete, da Familien Altena, Svensgaard ved Tim i Vestjylland, i august fik installeret de første Gemini-malkerobotter fra BouMatic til deres 150 køer.

- Lige siden, vi tog vores sengebåsestald i brug for 21 år siden, har vi malket i en 2x10 BouMatic sildebens-malkestald, som altid har fungeret fint. Men vi har i et godt stykke tid gået og overvejet, om vi skulle skifte til et andet malkesystem for at lette det daglige arbejde, siger Henk Altena.

- Vi begyndte også at overveje, om vi skulle gå over til robot-malkning. Men vi har været meget i tvivl om, om det ville være noget for os. Det var en proces, som vi skulle igennem, supplerer hans hustru, Marian Altena.

Skulle kunne køre i mindst 10 år

- Med vores alder skulle malkerobotterne kunne køre i mindst 10 år, hvis det skulle give mening for os at foretage dette store skift, konstaterer hun.

Løsningen blev et BouMatic Gemini-enkeltboksanlæg med ét malkesæt, som blev sat i gang den 17. august. Ugen efter blev en dobbeltboks-anlæg med to malkesæt, der betjenes af én robotarm, taget i brug.

- Selv om vi er de første i Danmark, der har investeret i Gemini-malkerobotter, er vi helt trygge ved valget af dette mærke, pointerer Henk Altena.

- Dels kører disse malkerobotter allerede i mange lande over hele verden. Dernæst har vi altid været godt tilfredse med vores gamle BouMatic-malkestald, tilføjer han.

Glade for forhandler

- Endelig spiller det også ind, at vi er rigtig glade for vores lokale BouMatic-forhandler, Jørns Malkemaskine Service. De ligger tæt på og yder en god service, lyder der fra den vestjyske mælkeproducent.

- Køerne vænnede sig hurtigt til malkerobotterne, og skiftet er gået over al forventning. Vi har nok egentlig altid haft robot-køer, bare uden at vide det, konstaterer Marian Altena.

Enkeltboksen med ét malkesæt er placeret, så der er en stor dybstrøelsesboks på den ene side og spalteareal med sengebåse på den anden.

Hurtigere adgang for gamle køer og nykælvere

- I dybstrøelsesboksen har vi lavet et skånehold med nykælvere og gamle køer, som der skal passes ekstra på. Derfor har vi indstillet systemet sådan, at køerne fra skåneholdet er prioriteret foran køerne fra den anden side, så de har hurtigere adgang til at blive malket, forklarer Marian Altena.

Køerne får tildelt to kg kraftfoder i malkeboksene. Der, hvor køerne kommer ud af malkeboksene, er der placeret vandkar, så de kan få noget at drikke efter at have ædt de to kg kraftfoder under malkningen.

- Påsætningen af pattekopperne fungerer effektivt, uanset patternes stilling, og der er generelt meget få afsparkninger, fortæller Henk Altena.

Ydelsen i den vestjyske besætning, der i øjeblikket ligger på cirka 11.000 kg EKM pr. årsko, har ikke ændret sig efter overgangen til Gemini-malkerobotterne. Heller ikke celletallet og kimtallet har ændret sig.

Køerne på græs

Parret har altid haft køerne på græs i sommerhalvåret, og det vil de også holde fast i fremover efter skiftet til robot-malkning.

- Vi tror på, at vi kan få det til at fungere med robot-malkning og afgræsning, hvor køerne kan gå frit ind og ud af stalden, siger Henk Altena.

- Med 2,9 malkninger dagligt pr. ko er der nemlig rigeligt med malkekapacitet. Det gør det i øvrigt også muligt for de svage køer at komme til, forklarer han.

På grund af gårdens beliggenhed tæt på bymæssig bebyggelse forventer Familien Altena ikke, at der kan fås miljøgodkendelse til at udvide til et højere koantal end de nuværende 150.

Beliggenheden spillede ind

Den kendsgerning har også haft indflydelse på deres valg af malkesystem.

- Med vores besætningsstørrelse ville det have været for lidt med to traditionelle malkerobotter, og tre ville både have været for meget og for dyrt, konstaterer Marian Altena.

- Det her er en billigere løsning, end det ville være blevet med tre traditionelle malkerobotter. Gemini-malkebokssystemet er forholdsvis billigt at installere, fordi boksene kan placeres hvor som helst i stalden uden overbygning, tilføjer hun.

- Vi føler os på alle måder rigtig godt tilpas med den her løsning, lyder det fra Marian Altena.

Kom til Danmark i 1994

Marian og Henk Altena, henholdsvis 51 og 54 år, kom fra Holland til Danmark i 1994, hvor de overtog Svensgaard ved Tim. Dengang var der 56 malkekøer i bindestald på bedriften.

Besætningen nåede op på 80 køer i bindestald, inden parret i 2000 byggede ny sengebåsestald til de nuværende 150 Holstein-årskøer.

I øjeblikket driver de bedriften med hjælp fra den ene af deres tre døtre, Lærke Altena. Hun er nyuddannet, faglært landmand og er ansat midlertidigt på forældrenes bedrift.

 

Læs mere om Kvæg- og malkestalde

Valget af staldsystemer er afgørende for både produktivitet og dyrevelfærd i landbrugsdrift. Læs mere om emnet, og bliv inspireret af andres arbejdsgange og implementering af teknologier og automatiseringer.

Læs mere her

Læs også