Ø vil gøre det attraktivt at skabe natur med landbrugsstøtte

Det skal være nemmere for landmænd at skabe mere natur og biodiversitet omkring deres landbrug ifølge Enhedslisten.

For Enhedslisten vil der i høj grad være fokus på GLM-kravene, når partierne skal udmønte reglerne for EU's landbrugsstøtte i Danmark. Kravene, der står for »godt landmandskab« er de krav inden for hovedsageligt miljø, som man skal overholde for at kunne modtage landbrugsstøtte til sine hektarer.

Det er blandt andet her, man kan sikre, at der med den nye reform bliver yderligere plads til naturen, som partiet gerne ønsker det.

I flere tilfælde er GLM-kravene i den nye aftale for landbrugsreformen blevet strammet. Der er således kommet krav om, at fire procent af ens landbrugsareal skal braklægges. Om allerede udtaget areal kan tælle med, og om eksempelvis nuværende læbælter kan regnes med, er stadig uvist, og her er det Enhedslistens ambition at sørge for, at miljøkravene fra EU-aftalen ikke bliver udvandet.

- Vi ser jo gerne, at vi gavner naturen så meget som muligt, så nogle af de her tvivlsspørgsmål skal gerne falde ud til naturens fordel.

Det skal være nemt at hjælpe naturen

Med den nye reform er der kommet nye muligheder for, at man kan tage jord ud af produktion uden at blive trukket tilsvarende i landbrugsstøtte. Men der er stadig usikkerhed om, hvor store arealer, man på et landbrug kan tage ud, inden det begynder at koste støttekroner.

- Vi vil gerne have loftet så højt op som muligt, så alle landmænd tænker over od det giver mening at dyrke alt det jord, de dyrker, eller om der er noget, man nemt kan sløjfe til gavn for naturen, siger Søren Egge Rasmussen.

I aftalen, som de 27 medlemslande blev enige om i juni, nævnes et loft på 10 procent. Men Økologisk Landsforening har blandt andet tidligere udtalt, at de mener, at man inden for remmerne af aftalen kan hæve loftet, så en endnu større andel af den jord, man får støtte for, ikke behøver at blive dyrket. Og det vil man altså også kæmpe for hos Enhedslisten. 

Søren Egge Rasmussen pointerer desuden, at det er vigtigt, at det bliver simpelt at tage områder ud af dyrkning, så landmænd ikke bliver skræmt væk af papirarbejdet.

- Nu er der åbnet for, at man ikke behøver at dyrke hver en millimeter af det areal, man får støtte for, men det ville være dumt, hvis det hele så går tabt i bureaukrati. Meningen er, at det skal være nemt at skabe natur, hvis man har lyst til det, siger Søren Egge Rasmussen (Ø).

Læs også