Landbrug & Fødevarer: Lige del i støtten for alle

Ingen landmænd skal lades i stikken af den grønne omlægning, siger L&F’s EU-politiske chef.

L&F har som den væsentligste prioritet for udmøntningen af landbrugsreformen at få indrettet den kommende ordning for eco-schemes, sådan at det bliver muligt for alle slags bedrifter at få del i det ekstra tilskud fra EU’s kasse.

Regeringen har oplyst, at et antal bedrifter, dækkende tilsammen 17,5 procent af landbrugsarealet, vil kunne få adgang til de eco-schemes, som regeringen har foreslået, stigende til 28,5 procent i slutningen af programperioden, siger L&F’s EU-politiske chef, Niels Lindborg Madsen.

- Den skævvridning er vi meget kritiske over for, da det jo er alle landmænd, der finansierer ordningen gennem en reduktion i den generelle støtte, siger han.

L&F foreslår, at der oprettes to brede eco-schemes, henholdsvis under en overskrift om bæredygtig produktion og en overskrift om biodiversitet. De skal indrettes, så landmanden får et økonomisk incitament til at ansøge om tilskud herfra ud over bare at få dækket meromkostningerne ved det ene eller andet grønne tiltag.

Efterlyser penge til nye stalde

- Vores tanke er, at den enkelte landmand så vil kunne vælge, hvad der passer for hans bedrift. Det kunne indfries for eksempel ved at han bedrev noget præcisionslandbrug eller reduceret jordbearbejdning eller produktion af proteinafgrøder og den slags. Biodiversiteten kunne tilgodeses ved at oprette småbiotoper og bræmmer og etablering af blomsterbrak og ved at anerkende allerede etablerede læhegn som støtteberettiget under ordningen for eco-schemes, siger Niels Lindberg Madsen.

Det står også øverst på ønskelisten at få politikerne til at bevilge flere penge til staldmoderniseringer, end regeringen har lagt op til. I et notat fra maj opererer regeringen med 180 millioner kroner i hele programperioden under en overskrift om »miljø- og klimateknologi«.

- Der kommer nogle miljøkrav til, hvordan den animalske produktion skal finde sted. Og det er en af de helt store mangler i regeringens foreløbig udspil, at der stort set ikke er afsat penge til det, siger Niels Lindberg Madsen.

Ingen må tabe på støtteudjævning

Imens har L&F også blandt de vigtigste prioriteter, at mange landmænd vil tabe indkomst i kraft af en reduceret støttebetaling som følge af regeringens ønske om at afskaffe særlige betalingsrettigheder, så EU-støttesatsen udjævnes til at blive lige stor for alle landmænd.

- Vi må have sikret, at de landmænd, som ser ud til at kunne komme i klemme, bliver kompenseret, så de ikke ofres på udjævningens alter, siger den EU-politiske chef.

Og så er det meget vigtigt for L&F at få udformet den nye, såkaldte bruttoarealstøtte sådan, at der ikke bliver for komplicerede regler og kontrolforanstaltninger.

- Vores bekymring er, at hvis det bliver en kompliceret ordning, så vil der brede sig en usikkerhed blandt landmændene om, hvorvidt de risikerer at overtræde den ene eller anden regel og blive straffet økonomisk for det. Og så er vi bange for, at mange landmænd vil vælge ordningen fra, siger Niels Lindberg Madsen.

Læs også