Støtten til stivelseskartofler udfases over en årrække

CAP-reformen betyder for producenter af stivelseskartofler, at støtten efter 2027 falder helt væk. Afviklingen kommer dog til at ske gradvist, og modsvares delvist af initiativer for biodiversitet.

Den koblede støtte for dyrkning af stivelseskartofler vil falde år for år, indtil den er helt væk efter 2027.

- Det er da altid træls, når man får noget taget væk, men jeg synes, de fleste avlere tager det roligt. De har også haft nogle rigtig gode år med højt udbytte og høje priser, siger planteavlskonsulent i Velas Brian Kure Hansen.

Den samlede støtte til stivelsesproduktion for fem år er i omegnen af 75 millioner kroner, faldende med fem millioner kroner pr. år fra 25 millioner kroner i 2023 til sidste støtteår i 2027, hvor støtten i alt udgør fem millioner kroner.

 

År 2023 2024 2025 2026 2027

Finansiering
i millioner kroner

25 20 15 10 5

Tilskudspuljen er på omkring 75 millioner kroner fordelt faldende over perioden 2023-2027:

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Tilskuddet til stivelsesproduktion kan søges af alle avlere, og vil derfor være afhængig af det samlede godkendte areal og den årlige finansiering.

Stort fald i støtte

Nogle vil derfor tabe ret store beløb på CAP-reformen – andre vil vinde – det afhænger af, hvornår kartoffelavleren er trådt ind i branchen. I 2022 og før kunne en avler samlet set nå op på omkring 3.000 kroner i støtte pr. hektar.

- Nogle landmænd, der har været med i mange år, vil opleve et stort fald i støtte. Jeg har eksempler på avlere, der får en reduktion på ca. 150.000 kroner i samlet støtte eller mere, fortæller Brian Kure Hansen.

Men ifølge Brian Kure Hansen kommer faldet efter en række gode år for branchen:

- Også selvom sidste år bar præg af krigen i Ukraine og indflydelsen heraf på priserne på pesticider og gødning.

Samlet støtte

CAP-støtten til produktion af stivelseskartofler i 2023 giver mulighed for at kombinere tilskuddet med andre tiltag, hvis der er søgt, og arealet er berettiget til grundbetaling.

Bio-ordningen, der skal sikre variation i planteavlen, øget biodiversitet og produktion af afgrøder, der kan indgå i plantebaserede fødevarer, inkluderer således også alle slags kartofler.

- En avler kan derfor se frem til 1.900 kroner i grundbetaling pr. hektar plus stivelsesbeløbet på 550 kroner/hektar og bio-ordningen på 615 kroner per hektar.

År 2024 2025 2026 2027
Kroner pr. hektar 506 380 253 127

Tilskuddene i CAP-2023-27 er estimerede tal. Det præcise tilskud per hektar afhænger af det samlede antal hektar, der bliver godkendt til tilskud i den årlige finansiering.

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Er du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik fra 2023-2027

I vores ugeaviser og på nettet dækker vi hver uge reformen af EU’s fælles landbrugspolitik – den såkaldte CAP – og hvordan den bliver gennemført i Danmark.

Vi har brug for at høre, hvad du som bruger/læser synes om vores dækning, så vi kan blive endnu bedre!

Vi siger tak, hvis du vil besvare nedenstående 4 spørgsmål – ud fra hvad du har fået af viden om CAP gennem vores avisartikler, videoreportager, podcasts og webinarer:

Læs mere om Kartoffeldyrkning

Hold dig informeret om de vigtigste nyheder inden for kartoffeldyrkning. Opdag ny teknologi, og lad dig inspirere af branchens mest bæredygtige og effektive praksisser.

Læs mere her

Læs også