Skovrejsning: Fra ide til skov

Hvis man drømmer om sin egen skov, kan det godt betale sig at kigge nærmere under ordningen om tilskud til privat skovrejsning. Ordningen giver tilskud til ny skov over to hektar tilplantet areal.

Under det danske landdistriktsprogram, LDP, er der med landbrugsreformen, CAP, blevet muligt at få tilskud til plantning af ny skov på landbrugsarealer over to hektar. Arealet pålægges efterfølgende fredskovspligt under skovloven.

- Mange går rundt med ideer til etablering af skov. Derfor opsøger de sådan en som mig, der kan hjælpe dem med den ret komplicerede proces hen mod en færdig ny skov, siger Morten Sune Lindegaard Nielsen, der er skovrejsningskonsulent hos HedeDanmark i Kolding.

Danmarks skove

Ordningen gælder i hele Danmark og tilskuddet gives til plantning af løvtræer og eller nåletræer og skovbryn med hjemmehørende arter, og der kan også gives tilskud til hegn. Sidstnævnte er i den nye vejledning hævet fra 15 til 20 kroner per meter:

- Hele processen begynder med en screening, hvor jeg undersøger, om der er mulighed for tilskud, om der er særlige forhold, der skal kigges på. Det kan være museumsloven, naturbeskyttelsesregler eller for eksempel planer om råstofudvinding på arealet.

Der kan sagtens gå op til halvandet år fra ideen om skovetablering er undfanget, til den færdige skov er plantet.

- Men vi kan være med hele vejen fra papirarbejdet går i gang til hegnet omslutter den nye skov, hvor vi også kan stå for renholdelse, fortæller Morten Sune Lindegaard Nielsen.

Fredsskovpligt på skoven

Skov, der er rejst med tilskud, pålægges fredskovspligt. Man bliver undtaget for rydningspligten, den fremtidige afgrøde på arealet er skov og fordi der pålægges fredskovspligt, kommer skovloven i spil. Men rent administrativt er der faktisk stadig tale om landbrugsjord under landbrugsloven. I praksis betyder det, at man f.eks. ikke kan frasælge skovrejsningen til andre "ikke landbrugsejendomme".

- Mange tror fejlagtigt, at fredskov betyder at alle og enhver kan komme rendende, men sådan er det ikke. For eksempel, hvis arealet er under fem hektar, så har man mulighed for at lukke skoven for offentlig adgang". Gør man ikke det aktivt (skiltning) så er der offentlig adgang. Der er faktisk lempeligere adgang til udyrkede arealer såsom §3-arealer, siger Morten Sune Lindegaard Nielsen.

Grundbetaling uden bagkant

I de fleste tilfælde kan der også søges grundbetaling på de tilskudsberettigede arealer:

- Og det er vel at mærke uden bagkant – i hvert fald indtil videre.

Selve tilskuddet er i år sat til 28.000 kroner per hektar for løvskov og skovbryn.

- Nåleskov lidt mindre. Det er hævet til 16.000 kroner per hektar i den nye vejledning. Desuden er der sat penge af til jordbehandling, der ikke er dybdegående og vildthegn.

Ordningen er 100 procent finansieret af EU.

Følg EU-reformen her i avisen

EU får en ny fælles landbrugspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Den nuværende CAP er udløbet til nytår, og det betyder at et helt nyt sæt regler for, hvordan man får landbrugsstøtte, er trådt i kraft 1, januar 2023. Her i avisen følger vi implementeringen af de mange nye tiltag, regler og støttemuligheder, der følger med den nye CAP.

Hver uge vil vi beskrive, hvordan CAP-reformen rammer de danske landmænd, hvilke positive og negative konsekvenser ændringerne får for dansk landbrug, og vi vil følge med i, om de nye regler bliver implementeret efter hensigten.

Læs også