Lyst til bæredygtighed og tilskud giver mere skov

To brødre går op i bæredygtighed og natur på deres fælles bedrift. De var tidligt med på vindmølle-ideen og har i dag solceller. Samtidig har naturen god plads, og tilskud til skovrejsning gav det sidste skub mod nyplantning af endnu mere skov.

På Haderslev-egnen tæt ved Hammelev er lerjorden så klæg, at selv den bedste bonde i et svagt øjeblik kunne ønske, at arealet lå ind under naboens matrikel.

To brødre, der driver ejendommene Skovgård ved Hammelev og Toftegård ved Maugstrup, valgte derfor at plante den ”besværlige” jord til med tilskud fra EU.

- Skov har altid været en del af bedriften, og jeg har som ganske lille dreng været med til at plante nogle af de grantræer, som er skovet, og hvor der er plantet til næste generation, fortæller Nis Kloppenborg Skau, mens han ivrigt viser rundt i den helt nytilplantede del af skovområdet.

6,5 hektar ny skov

Det er kun omkring tre uger siden, at planterne, der har en størrelse til at komme godt i gang i den stive lerjord, kom i jorden. Her er lærk, eg, bøg, sitkagran og skovbryn med diverse hjemmehørende arter.

- At det lige blev her, vi plantede, skyldes den meget lerede jord. Men det gav os også mulighed for at forbinde to stykker skov, så de nu hænger godt sammen. Godt for vildtet, forklarer Nis Kloppenborg Skau.

Tilskuddet var med til at gøre udslaget for de to brødre:

- Tilskuddet gør det muligt for os og mange andre at tage jord ud til skov, og så kan man fortsat i årene fremover få grundbetalingen for arealet.

Fornuft og forstdrift

Den favorable ordning, der skal sikre mere skovrejsning i Danmark, var dog kun en af grundene til interessen for nyplantning.

- Vi havde ikke gjort det uden tilskud, men samtidig vil jeg understrege, at vi i forvejen har brede hegn, markkrat, søer og andet, som vi ikke får tilskud til. Vi ønsker, at der skal være natur på ejendommene uanset tilskud eller ej, siger Nis Kloppenborg Skau.

Landbruget leverer CO2-lagring

Nis Kloppenborg Skau er glad for sin nye skov, men der er en smule malurt i bægeret:

- Vi landmænd går ind for bæredygtighed og CO2-reduktion. Vi er klar, som her, til nye initiativer, men CO2-bindingen er der andre, der tjener på. Vi er derfor gået med i andelsselskabet Bonus Green Energy, der skal kæmpe for, at landmændene får gavn af omstillingen.

Nis Kloppenborg Skau sidder i bestyrelsen for selskabet, der har 102 medlemmer.

Skovplantnings-initiativet blev styret af en af de mange konsulentvirksomheder på området, HedeDanmark.

Følg EU-reformen her i avisen

EU får en ny fælles landbrugspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Den nuværende CAP er udløbet til nytår, og det betyder at et helt nyt sæt regler for, hvordan man får landbrugsstøtte, er trådt i kraft 1, januar 2023. Her i avisen følger vi implementeringen af de mange nye tiltag, regler og støttemuligheder, der følger med den nye CAP.

Hver uge vil vi beskrive, hvordan CAP-reformen rammer de danske landmænd, hvilke positive og negative konsekvenser ændringerne får for dansk landbrug, og vi vil følge med i, om de nye regler bliver implementeret efter hensigten.

Skovgård og Toftegård

Brødrene Nis Kloppenborg Skau og Mads Skau driver sammen de to gårde Skovgård ved Hammelev og Toftegård ved Maugstrup på Haderslev-egnen.

Der er i alt 40 hektar skov til ejendommene plus de 6,5 nytilplantede hektarer.

170 hektar ager eget jord og 180 hektar forpagtet ager danner fundamentet i virksomhedens agerbrug.

Afgrøderne består af raps, hvede, vinterbyg, vårbyg og lidt havre.

800 søer, omkring 29.000 30 kilos grise til salg og 4-5.000 slagtesvin udgør dyreholdet på bedrifterne.

Bedrifterne leverer også energi. En vindmølle, der nu er frasolgt, blev sat op i 1991. En hektar solceller opsat i 2013 producerer årligt cirka 420.000 kWh - i maj 2023 med ny rekord på månedsproduktion på 63.655 kWh.

Nis Kloppenborg Skau arbejder fuldtids i bedriften – broderen Mads Skau varetager hvervet som borgmester i Haderslev Kommune.

7 ansatte sørger for den daglige drift af Skovgaard og Toftegaard.

Læs også