Bio-ordninger skal tilpasses

Der vil formentlig blive justeret på bio-ordninger for at få flere ansøgninger

Følg EU-reformen her i avisen

EU får en ny fælles landbrugspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Den nuværende CAP er udløbet til nytår, og det betyder at et helt nyt sæt regler for, hvordan man får landbrugsstøtte, er trådt i kraft 1, januar 2023. Her i avisen følger vi implementeringen af de mange nye tiltag, regler og støttemuligheder, der følger med den nye CAP.

Hver uge vil vi beskrive, hvordan CAP-reformen rammer de danske landmænd, hvilke positive og negative konsekvenser ændringerne får for dansk landbrug, og vi vil følge med i, om de nye regler bliver implementeret efter hensigten.

En del af landbrugsstøtten fra EU nåede i år aldrig ud til landmænende i Danmark. For det var ikke nok, der søgte dem.

Det stod klart allerede i sommer, hvor Landbrugsstyrelsen kunne fortælle, at 300.000 kroner af de støttekroner, der var sat af til de nye bioordninger, ikke var blevet søgt.

Bioordninger er grønne initiativer, som man kan få ekstra støttet til, som udgør cirke 22,5 procent af den direkte landbrugsstøtte. I Danmark har der været et sott fokus på at få landmænende til at dyrke færre arealer, og det har der ikke været så stor efterspørgssel på som håbet.

Det er derfor forventningen, at der vil blive justeret på de grønne ordninger, så man rent faktisk for klima- og miljøvenlige justeringer for landbrugsstøtten.

Mere støtte til produktion

Udspillet fra Landbrug og Fødevarer har været, at bioordningerne i højere grad skal handle om at producere mindre klima- og miljøbelastende frem for at de handler om, at man skal producere mindre.

Fra organisationen er der således kommet forslag som præcisionslandbrug og metanforminskende foder til kvæg, der skal kunne give adgang til den ekstra støtte fra bioordningerne.

Danmark er bestemt ikke det eneste land, hvor der har været problemer med at få landmændene til at hoppe på de nye støtteordninger, der også går under navnet eco-schemes. Tyskland står således med det samme problem har efteråret, hvor de skal forsøge at ramme en balance, hvor Europa-Komissionen vil godkende de nye ordninger, som så skal kunne være mere interessante at indgå i for landmændene.

Ændringerne i bioordningerne skal således godkendes i løbet af efteråret af komissionen for at kunne træde i kraft til næste år.

Læs også