Hiver bank i retten i sag om renteswap: - Nordea har stjålet vores formue

Uenighed mellem Nordea og familien Lerche-Simonsen kaster nu et retsligt efterspil af sig med millioner af kroner på spil.

I 2020 lukkede Nordea en række renteswap til et samlet lån på 185 millioner kroner for familien Lerche-Simonsen, der på det tidspunkt ejede et af Danmarks største svineproduktionsejendomme, Eskelund på Fyn.

Dengang var værdien på de omtalte renteswap negativ, men familien og banken har siden ikke kunne blive enige om bankens beregninger, der blev lavet, for at få klarlagt hvor mange penge banken skulle have.

De fem renteswaps, det drejer sig om, fik familien vurderet til en samlet værdi på 41,1 millioner kroner, men banken har opkrævet et væsentligt højere beløb, nemlig 91,3 millioner kroner. Derfor har familien nu stævnet banken for differencen, nemlig 50,2 millioner kroner.

- Nordea har stjålet vores formue. Renteswappen gjorde, at økonomien blev ødelagt totalt i virksomheden, og deres måde at opgøre det skyldige beløb var helt forkert. Det blev alt andet end den sikring, Nordea havde lovet os, siger Erling Lerche-Simonsen til dagbladet Børsen.

To sager

Det var i sin tid banken, der rådede familien Lerche-Simonsen til at tegne de omtalte renteswaps i forbindelse med, at familien lavede flere lån tilbage mellem 2009 og 2011, der havde en samlet værdi på 185 millioner kroner.

Senere kom familien Lerche-Simonsen i økonomiske problemer og måtte acceptere, at Nordea overtog kontrollen med familiens aktiver. Og ifølge familien har banken svigtet sit ansvar for at afvikle familiens selskaber ansvarligt.

Nordea vil ikke kommentere den konkrete sag af hensyn til sin tavshedspligt, men har ifølge Børsen i flere omgange afvist at have gjort noget forkert.

Kompliceret problemstilling

Lerche-Simonsens sag mod Nordea er ikke den første af sin art. Men tidligere sager er faldet ud til långivers fordel, og det kan være svært for låntager at få medhold. Og det er ikke nemt at få overblik over udformningen af renteswaps.

Som vi tidligere har skrevet om i Effektivt Landbrug beregner banker i Danmark værdien af renteswaps lavere end den værdi, virksomheden selv ville være nået frem til, hvis den havde brugt de danske regnskabsregler baseret på EU’s regnskabsdirektiv og de internationale regnskabsstandarder.

I 2020 sagde daværende erhvervsminister Simon Kollerup (S) ellers, at selskaber skal bruge internationale standarder til at udregne værdien af deres renteswap. Men for aftaler, der er indgået mellem banker og låntagere inden da, er det teksten i lånbetingelserne, der er gældende.

- Hvis banken har skrevet i renteswap-kontrakten fra starten af, hvilken beregningsmetode der anvendes, så vil banken kæmpe deres kamp, idet kunden har været oplyst om, hvad han skrev under på, selvom det er kompliceret, sagde cheføkonom hos Agrocura, Jens Schjerning, tilbage i 2020.

Læs også