Minister vil sikre unge lettere vej til landbruget

Landbruget står på tærsklen af et generationsskifte. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) vil nu skabe bedre vilkår for, at ungdommen vil vælge landbruget til, og har derfor iværksat konkrete tiltag.

Fra 2010 til 2020 er gennemsnitsalderen for landbrugere steget fra 51 år til knap 58 år. Antallet af heltidsbedrifter er faldet, mens bedrifterne arealmæssigt er blevet større. Der venter et generationsskifte lige om hjørnet for dansk landbrug, hvor op mod 1/3 af alle heltidsbedrifter forventes at skulle gennemgå et generationsskifte inden 2030. Derfor sætter minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) nu unge landbrugere på dagsordenen.

De unge landbrugere, der vil landbruget, skal have mulighed for det, og den store interesse fra ungdommen til landbruget skal der drages nytte af. I 2023 var 21 procent flere elever startet på en landbrugsskole sammenlignet med 2021.

- Vi oplever en stor stigning i antallet af ansøgere til vores landbrugsskoler og meget stor interesse for etableringsstøtteordningen i Landbrugsstyrelsen. Det fortæller mig, at interessen for landbruget blomstrer. Og det er vigtigt. For vi er nødt til at sikre, at nye kræfter kan og vil være med til at udvikle landbruget. Hvis vi ikke fortsat har landbrugere, der vil drive vores landbrugserhverv om 10 eller 20 år, så er det svært at opfylde ambitionerne om at holde landbruget på danske hænder og samtidigt sikre et grønnere fødevarerhverv, siger Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V)

Ministeren har sammen med forligskredsen bag Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug tidligere i juni 2023 besluttet at lempe for etableringsstøtteordningens krav om, at ansøgere skal have relevant uddannelse. Det betyder, at praksiserfaring – og ikke udelukkende uddannelse – fremover kan benyttes i unge landbrugers ansøgning til etableringsstøtte.

Det kan have en betydning for, at flere unge landbrugere og gartnere får mulighed for at søge støtten og dermed etablere sig i landbrug eller gartneri. Såfremt EU-Kommissionen godkender dette, så vil det være en mulighed, når ordningen åbner for ansøgning i 2024.

Derudover besluttede ministeren i maj 2023 at sikre finansieringen til, at alle relevante ansøgninger til den nye etableringsstøtteordning fra unge landbrugere og gartnere kunne imødekommes i 2023. Unge landbrugere og gartnere viste nemlig ekstraordinær stor interesse for etableringsstøtteordningen i 2023.

Læs også