Nu rulles ulvezonen ud over hele Jylland

Som forventet bliver hele Jylland nu ulvezone, hvilket betyder, at husdyravlere, der har ulveproblematikken tæt på, kan få tilskud til de såkaldte ulvesikrede hegn.

Fra onsdag blev hele Jylland til en såkaldt ulvezone. Det skriver Miljøstyrelsen i en meddelelse.

Og det får betydning for de husdyravlere, der har oplevet deres får, geder, kalve og andre dyr blive angrebet af ulve, men som ikke var hjemmehørende i de to mindre zoner omkring den største koncentration af ulve i Vestjylland.

De vil nemlig nu kunne søge tilskud til opsætning af de såkaldte ulvesikrede hegn. Og samtidig har styrelsen sat gang i en udvidelse af, hvilke dyr der kan beskyttes.

- Som følge af flere tilfælde af ulveangreb på større husdyr vil husdyrholdere med store dyr som køer, heste, æsler og lignende på forsøgsbasis også omfattes af ordningen, skriver styrelsen og fortsætter:

- De får nu mulighed for også at søge tilskud til ulvesikring af hegn, hvis de tidligere har haft et ulveangreb på større husdyr inden for det pågældende hegn. I 2025 vil Miljøstyrelsen evaluere forsøgsordningen, lyder det.

Tre ansøgningsrunder

De penge, der er sat af til ordningen, bliver fordelt ved hjælp af tre ansøgningsrunder om året. Den første runde er netop sat i gang, og løber frem til den 6. marts, og derudover kører der også runder mellem 1. maj og 12. juni samt fra 4. september til 16. oktober.

Ansøgningerne vil blive behandlet efter en række prioriteringskriterier. Hos miljøstyrelsen er det forventningen, at der bliver en del ansøgninger at skulle forholde sig til, har naturplanlægger i arter og beskyttelse ved styrelsen, Lasse Jensen, tidligere fortalt i Effektivt Landbrug.

- Der er jo kommet en del flere ulve til, siden man lavede den sidste udvidelse af ulvezonen. Så set fra vores bord er det rigtig fint, at vi nu får mulighed for at give tilskud i hele Jylland, sagde Lasse Jensen i slutningen af 2023 og fortsatte:

- Det gælder især i hele det syd-, midt- og vestjyske område, der ikke er omfattet af ordningen. Der regner jeg da med, at der bliver et vist afløb på ordningen, sagde Lasse Jensen ved den lejlighed.

Akutordning indført

Under den nye forordning har Miljøstyrelsen samtidig oprettet en akutordning, der betyder, at husdyravlere, der får akut brug for at ulvesikre et hegn, løbende kan søge om tilskud. Det gælder ved gentagne ulveangreb i samme fold og et deraf følgende øjeblikkeligt behov for at ulvesikre hegnene.

Erfaringer har vist, at ulvesikrede hegn mindsker risikoen for ulveangreb på husdyr betydeligt. Der gives tilskud til indhegning af mindre husdyr. Hegnet er 110 centimeter højt, og den nederste tråd løber blot 20 centimeter over jordens overflade.

For at få optimal udnyttelse af det ulvesikrede hegn, hvori der løber 4500 volt, skal græs og beplantning omkring hegnet holdes nede.

Læs også