Fugleinfluenza: Hold øje med symptomer

Praktiserende dyrlæger bør tænke fugleinfluenza (HPAI) ind som en mulig differentialdiagnose ved alvorlig mastitis med almen påvirket tilstand i flere køer. Det peger Fødevarestyrelsen på i en faglig nyhed til praktiserende dyrlæger.

I Danmark overvåges der ikke aktivt for influenza hos kvæg, men overvågningen er passiv og baseret på anmeldelser af mistanker fra praktiserende dyrlæger til Fødevarestyrelsen.

Selvom sandsynligheden for at danske kvæg har fugleinfluenza er ekstremt lille, slår Fødevarestyrelsen fast, at det er vigtigt at tænke HPAI ind som differentialdiagnose og anmelde, hvis der opstår en mistanke.

De typiske kliniske tegn på HPAI i kvæg, som er rapporteret i malkekvæg fra USA er:

  • Pludseligt fald i mælkeydelsen
  • Nedsat ædelyst
  • Nedsat vombevægelse
  • Tyk eventuelt klumpet mælk (sommetider beskrevet som colostrum-agtigt)
  • Negativ på almindelige mastitistests
  • Ændret fæces (enten løs eller tør)
  • Eventuelt feber

Læs også