Nytårsudtalelse: SLF venter godt resultat efter et år præget af landbrugsaftale

Af Christian Lund, formand for Sønderjysk Landboforening

Året 2021 blev i landbruget i høj grad præget af, at det efter et langstrakt forhandlingsforløb omsider lykkedes at lande en bred aftale om en klimaaftale for landbrugserhvervet.

Aftalen om den grønne omstilling koster dyrt for flere sektorer i landbruget. I landbruget er vi nu klar til at gå i krig med de udfordringer, som det fører med sig, når indholdet i klimaaftalen skal implementeres. Det er vigtigt for landbruget og for det danske samfund, at vi ikke får en grøn omstilling med negativ vækst som konsekvens. Vi har ikke brug for blot at stå med en ny afgift. Det er blevet dyrere at være dansker. Danmark står stærkt samfundsmæssigt, så det skal sikres, at det ikke bliver dyrere at drive virksomhed i Danmark. Vi har brug for et Danmark i balance.

I Sønderjysk Landboforening står vi der, hvor vi vil være. Vi forventer, at 2021 vil give et godt resultat, og dermed fastholder vi vækstlinjen, som har præget SLF de seneste år.

Vi vil byde velkommen til de tre nye borgmestre i Tønder, Haderslev og Vejen Kommuner, som nu er trukket i arbejdstøjet. SLF vil fastholde viljen til dialog, og vi vil appellere til de nye borgmestre om at holde fast i prioriteringen af landdistrikterne, så udviklingen kan fastholdes. Samtidig skal også vandløbene prioriteres.

Det er mit håb, at der i erhvervslivet og også blandt politikerne vil være visioner og ideer omkring en fortsat udvikling inden for landbrugserhvervet og fødevaresektoren. Det kunne eksempelvis være etablering af grønne proteinfabrikker i det syd- og sønderjyske, hvor fødevareklyngen i forvejen står stærkt.

Manglen på arbejdskraft er og bliver også en stor udfordring.

Der var gode meldinger i statsministerens nytårstale. Inden for ældreområdet slog statsministeren til lyd for mere hjerterum og mindre kontrol samt mere fornuft og mindre regulering. Det kunne vi også bruge i landbrugserhvervet. Især når den grønne reform og klimaafgifter skal implementeres.

»Kend dig selv – og stå ved dig selv«. Sådan lød det også fra statsministeren. Det vil vi gøre i SLF på medlemmernes vegne i de kommende år. Der bliver nemlig hårdt brug for, at vi kender vores egen faglighed og står ved den. Der bliver hårdt brug for, at vi kender – og får anerkendt – vores egen store CO2-binding i erhvervet hver dag, hvor vore afgrøder i mark og skov binder masser af CO2. Derudover skal vi til stadighed producere og forarbejde fødevarerne med mindst mulig CO2-aftryk. 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også