Regn, regn og atter regn udvasker fosfor fra markerne

Den rekordstore nedbørsmængde gør en ny rapport fra Aarhus Universitet særlig aktuel. Rapporten ser på, hvordan fosfor kan tabes fra jord og vandløb med al det strømmende vand.

Fosfor bindes normalt hårdt til jordens partikler, og fosfor tabes derfor ikke i samme grad som kvælstof.

Det største bidrag til fosfortab til vandmiljøet kommer faktisk fra erosion af brinke langs vandløb med hurtigstrømmende vand.

Sammen med et mindre bidrag fra grundvand udgør brinkerosion et såkaldt baggrundsbidrag, som bidrager til lidt over en tredjedel af fosfortabet.

Vil du læse mere?

Kære læser, denne artikel fra Effektivt Landbrug er låst.

Kvalitetsjournalistik kræver research, ekspertise og adgang til relevante kilder.

Men du kan prøve et digitalt abonnement i 10 uger for 10 kroner om ugen.

Læs også