EU-podcast 67: Tilskudsordningen for varieret landbrugsproduktion er for stram

Hektarkravet for pligtige antal afgrøder bør hæves, mener Landbrug & Fødevarer.

Vært Flemming Erhard.

Læs også