EU-podcast 73: Markant ændring i landbrugslandet siden 1954

Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening, er ikke synderligt begejstret over de danske politikere i forbindelse med at lade småbiotoper og levende hegn indgå som en del af fire-procents naturkravet. Indtil videre lader det nemlig til, at alt stadig står stille.

Vi får en snak med hende om udviklingen.

Derudover er der en snak med emeritus Ole H. Caspersen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Han fortæller, at det danske landbrugslandskab har ændret sig i en voldsom grad siden 1954.

Selvom man sjældent bemærker udviklingen fra år til år, så viser en analyse, at den er foregået, og at det faktisk er sket relativt hurtigt siden mekaniseringen i 1960’erne og markedets udvikling.

Er du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik fra 2023-2027

I vores ugeaviser og på nettet dækker vi hver uge reformen af EU’s fælles landbrugspolitik – den såkaldte CAP – og hvordan den bliver gennemført i Danmark.

Vi har brug for at høre, hvad du som bruger/læser synes om vores dækning, så vi kan blive endnu bedre!

Vi siger tak, hvis du vil besvare nedenstående 4 spørgsmål – ud fra hvad du har fået af viden om CAP gennem vores avisartikler, videoreportager, podcasts og webinarer:

Læs også