Landbrugsstyrelsen korrigerer fejl med dato

Landbrugsstyrelsen har rettet en fejl i ansøgningsfristen for tilskud til privat skovrejsning i 2024. Den korrekte frist er søndag den 30. juni 2024, som det fremgår af bekendtgørelsen, skriver Landbrugsstyrelsen på sin hjemmeside.

Både private lodsejere og kommuner kan søge om tilskuddet, der har til formål at forbedre vandmiljøet, reducere kvælstofudledning, bidrage til klimaindsatsen og beskytte drikkevandet.

Der er afsat 90 millioner kroner til ordningen i år.

Man kan finde vejledning og bekendtgørelse om privat skovrejsning i Landbrugsstyrelsens tilskudsguide.

Læs også