Rådgiver: Miljømål bør sættes i god tid

- Sæt fokus på miljøledelse allerede i starten af året, opfordrer rådgiver. Hun påpeger, at hvis man får snakket om mål og handleplan i god tid, kan værktøjet bruges mere aktivt og give mere værdi i produktionen.

- Hvis vi kommer i gang i god tid, kan det blive et ledelsesværktøj, som giver mening og som kan hjælpe med at rykke produktionen i den rigtige retning.

Sådan skriver Dorthe Carlson om kravet til miljøledelse, som hun har valgt at sætte spot på i et nyhedsbrev fra SvineRådgivningen.

Hun henviser til, at alle IE-husdyrbrug, som er besætninger med mere end 750 stipladser til søer eller mere end 2.000 stipladser til slagtesvin, er forpligtet til at udarbejde og vedligeholde et miljøledelsessystem og herunder at foretage en årlig indberetning til kommunen.

Den 31. december 2023 er ifølge Dorthe Carlson seneste frist for at indberette dokumentation for forrige års miljøledelse for alle IE-husdyrbrug - altså dokumentation for kalenderåret 2022.

- Vi er godt i gang med at hjælpe vores kunder med at få evalueret miljømålet og handleplanen for 2022. I samme ombæring skal der sættes et nyt mål for det kommende år, oplyser rådgiveren.

Brug miljøledelsen aktivt

Men giver det overhovedet mening at sætte et miljømål for 2023 her i november måned?

- Vi mener, at det vil give meget større værdi, hvis vi fik en snak om mål og handleplan allerede i første kvartal af året, så der dermed er mulighed for at arbejde med tingene i det år, som målet sættes for.

- Vi vil derfor gerne opfordre jer til at sætte fokus på miljøledelse allerede i starten af året fremover, herved kan værktøjet bruges aktivt og give mest værdi for husdyrbruget, opfordrer Dorthe Carlson.

Læs også