Nyt projekt: Danmark kan opnå bedre miljø – og klimaeffekter ved biogasproduktionen

Udbredelsen af biogas spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling af både energi- og landbrugsproduktion. Nu skal et stort projekt hjælpe med til, at Danmark kan opnå bedre miljø – og klimaeffekter ved biogasproduktionen.

Der er opstået en barriere for opbakningen og udbredelsen af biogas; Råvaregrundlaget for biogassen begynder at ændre sig. Biogasanlæggene har allerede udnyttet en stor del af affaldsprodukterne til biogas, og den uudnyttede ressource, der kan levere den fortsatte vækst, kommer fra plantemateriale og mere fast møg.

- Den fremtidige udbygning af biogasbranchen forventes at blive baseret på halm og andre svært-omsættelige biomasser, og hvis ikke vi får udviklet og demonstreret nye metoder til produktion og anvendelse af gødning fra biogasanlæggene, får vi ikke maksimalt udbytte af miljø- og klimaeffekter ved biogas. Derfor har vi samlet hele værdikæden fra biogasanlæg til mark i Giga-projektet, der skal levere de nødvendige løsninger til at sikre, at biogasanlæggene i fremtiden leverer både klima-, miljø- og gødskningsgevinster i landbruget, siger Lars Villadsgaard, chefkonsulent og afdelingsleder for området Biogas & Bioraffinering i Seges Innovation.

Giga-projektet gennemføres i samarbejde med Nature Energy, Stiesdal SkyClean, Agri Energy Vrå, Højgaard, Samson og Aarhus Universitet. De involverede bidrager både med egne midler og med opbakning fra Landbrugsstyrelsens GUDP-midler til at realisere energiprojektet, som har fået navnet Giga. Der investeres i alt 20 millioner kroner og en målrettet indsats i perioden 2024-2027.

Sammen vil projektpartnerne i Giga både udvikle og demonstrere tekniske løsninger, der skal maksimere klima, miljø og økonomiske gevinster i landbruget ved anvendelse af husdyrgødning – herunder ved afgasning af husdyrgødning og ved gødskning med afgasset biomasse. Indsatsen er blandt andet en forudsætning for, at biogasproduktionen øges, gødningskvaliteten fastholdes på et højt niveau og ammoniakfordampningen holdes på et acceptabelt niveau.

I dag afgasses omkring en tredjedel af den danske husdyrgødning på landets omkring 80 biogasanlæg, og i 2030 er det ambitionen, at op til to tredjedele vil blive afgasset.

Resultaterne af Giga- projektet skal føre til, at Danmark kan opnå bedre miljø- og klimaeffekter ved biogasproduktionen.

Projektet er netop påbegyndt og afsluttes i 2027.

Læs også