Bøgetræet kan ende i Shanghai

Udskiftningen i Rønningesøgaards skove sker naturligt med selvsåede træer. Den praktiske drift forestås af HedeDanmark.

Stig Bille Brahe Selby står ved et af de over 120 år gamle træer i den 30 hektar bøgeskov, som hører til Rønningesøgaard.

- Det kan meget vel ende som finér på en kinesisk møbelfabrik. Kineserne efterspørger dansk kvalitetstræ, og generelt er priserne gode for tiden.

Derfor kan det og andre af de store slanke bøgetræer blive udpeget til fældning, når godsejeren sammen med HedeDanmark gennemgår skoven ved det halvårlige møde til august.

Foryngelsen af Rønningesøgaards skove sker ad naturlig vej. Det sker ved at fælde sådanne enkelttræer, så der skabes en lysåbning gennem kronerne. Derved får nye selvsåede træer lys til at vokse i skovbunden. Løbende foretages udtynding af de nye træer, indtil et passende antal gennem årene får lov til at vokse sig store – og en dag ende som møbel.

3-3.500 kroner for en kævle

Efter planlægningen af årets fældning tager HedeDanmark sig af den praktiske udførelse. Det gælder både fældningen af de udpegede træer og udkørsel af kævlerne til fast vej.

- HedeDanmark, som vi har samarbejdet med i en del år, tager sig af kvalitetsmærkningen og formidler handlen til trægrossister. Direkte fra skovvejene læsses de hele kævler i en skibscontainer, der så nogle måneder senere måske ender i Shanghai, fortæller Stig Bille Brahe, der dog oplyser, at noget af træer også afsættes til danske møbelfabrikker.

Aktuelt ligger prisen for en kævle med en meter i diameter på omkring 3.000-3.500 kroner.

- Det er ikke meget for et kvalitetstræ, som blev plantet omkring år 1900 med det formål at skaffe brænde, siger den østfynske skovejer og konstaterer dermed, at skovdrift absolut ikke er nogen guldgrube.

Flis til eget fyr

Noget af træet anvendes dog alligevel til brændselsformål. Således bliver både grene og de mindre udtyndede træer liggende i skoven et års tid, inden de flises af en skoventreprenør og køres hjem til anvendelse i gårdens store flisfyr, som opvarmer både den store hovedbygning, værkstedet og til korntørring.

Stig Bille Brahe har endvidere aftale med flere brændefolk, som fælder udvalgte træer i forbindelse med den naturlige udtynding.

Udover de 30 hektar bøgeskov har Rønningesøgaard et tilsvarende areal med ær (ahorn) samt 30 hektar med grantræer, både sitkagran og rødgran, samt nobilis og nordmannsgraner på omkring halvdelen af granarealet til pyntegrønt.

Som nævnt forestår HedeDanmark det praktiske for det i alt 90 hektar skovareal, efter både det økonomiske, æstetiske, årets høst, jagt og andre hensyn er aftalt ved de to årlige planlægningsmøder.

Det daglige opsyn og kontakten med jagtlejere, grupper, rytter eller andre, som vil benytte skoven, står Stig Bille Brahe selv for.

- Vi kan godt mærke, at coronaen har betydet flere skovture, men generelt har vi et godt forhold til gæsterne, der overordnet set er gode til at overholde reglerne for færdsel i skov.

Læs også