Nyt ansigt i Landdistrikternes Fællesråd

Fredag den 24. maj var der generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd, hvor samtlige opstillede blev valgt.

I alt var der fire bestyrelsesmedlemmer på valg, hvoraf der var genvalg til de tre af dem og en udskiftning: Det er Odsherreds borgmester, Karina Vincentz, som afløser borgmester Bo Hansen fra Svendborg Kommune.

Bestyrelsen består aktuelt af: Steffen Damsgaard, opstillet af Lemvig Kommune (formand); Marcel Meijer, opstillet af Samsø Kommune (fg. næstformand); Peter Kock, opstillet af LandboUngdom; Karina Vincentz, opstillet af Odsherred Kommune; Morten Flæng, opstillet af Danmarks regioner; Frode Thule Jensen, opstillet af LAG Vendsyssel; Gunnar Landtved, opstillet af Ryslinge Lokalråd; Hanne Lene Haugaard, opstillet af DGI; Lone Kastberg, opstillet af VibLand; Brian Videbæk, opstillet af De Samvirkende Købmænd

Bestyrelsen konstituerer sig på sit førstkommende møde.

Læs også