11 procent er ramt: Få smitte med B-Streptokokker og salmonella under kontrol

Det kræver gode rutiner og styr på hygiejnen, at komme af med B-streptokokker og Salmonella. Det slår KvægXperten fast.

Salmonella Dublin smitter hovedsageligt via gødning fra smittede kreaturer. Den kan derfor spredes via gødning, gylle og alt, hvad der kommer i kontakt med gødning og gylle. Arkivfoto: Line Brusgaard

11 procent af alle mælkeleverende besætninger har B-Streptokokker og cirka 11 procent har Salmonella Dublin. Det er den nuværende status i Danmark, oplyser KvægXperten i deres seneste nyhedsbrev.

KvægXperten peger på, at B-streptokokker og Salmonella er bakterier, som på mange områder kræver den samme håndtering, hvis man vil af med dem.

Begge bakterier er zoonoser og smitter derfor fra dyr til mennesker og omvendt.

En svær kamp mod B-streptokokker

Infektionen med B-streptokokker er ifølge KvægXperten yderst smitsom. Derfor kræver en sanering mod B-streptokokker, at bedriften har godt styr på de daglige rutiner og på hygiejnen.

B-streptokokker kræver tre negative mælkeprøvesvar inden for 10-12 dage, før man kan erklære en ko sandsynligvis fri, da den ikke udskiller smitstoffer kontinuerligt.

I den tid skal koen holdes adskilt fra øvrige dyr, og KvægXperten forklarer, at det kan give en del praktiske udfordringer.

Deres bedste råd mod B-streptokokker er derfor helt at undgå, at de kommer ind i besætningen.

Sådan smitter Salmonella Dublin

Salmonella Dublin smitter hovedsageligt via gødning fra smittede kreaturer. Den kan derfor spredes via gødning, gylle og alt, hvad der kommer i kontakt med gødning og gylle.

Den spredes således ikke kun ved direkte kontakt mellem dyr, men også via gødningsforurenede overflader, inventar, redskaber, vand, mælk, fodertrug/bord, hænder, støvler, overtøj, transportvogne og så videre.

Den kan også spredes over længere afstande (flere meter) gennem luften via aerosoler, for eksempel ved højtryksrens.

KvægXperten forklarer, at salmonellabakterien kan overleve i gødning i flere år og har det bedst i fugtige/våde og lune omgivelser.

Til gengæld peger de på, at direkte sollys og udtørring ret effektivt slår salmonellabakterierne ihjel – undtaget hvis bakterien får lov til at gemme sig i »organisk materiale« som gødning.

Bekæmpelse af B-streptokokker og salmonella

Ifølge KvægXperten bekæmper man bedst B-streptokokker og salmonella ved at forbedre hygiejnen i køer og kalves nærmiljø samt sørge for grundig rengøring.

Deres anbefaling er, at staldsystemet og de daglige rutiner indrettes, så bakterierne får svært ved at komme rundt i besætningen. Derfor skal der hensigtsmæssige hygiejnetiltag og målrettede managementproducerer til for at stoppe smittespredningen mellem dyr, staldafsnit og besætninger.

Hvad er B-streptokokker?

  • En bakterie, som giver infektion i mælkekirtlen (yverbetændelse, mastitis), der oftest er mild og uden synlige kirtelforandringer
  • Infektionen forbliver oftest i yveret og er derfor årsag til dårlig mælkekvalitet og bakterier i mælken
  • Findes på koens hud og slimhinder samt i gødning, men findes primært i mælken
  • Fordi B-streptokokker kan smitte via slimhinden, kan kalven blive inficeres ved at drikke mælk med B-streptokokker

Bakterierne kan dræbes ved normal pasteurisering af mælken

Kilde: KvægXperten

Hvad er Salmonella Dublin?

  • En bakterie, der hovedsageligt smitter via gødning
  • Salmonella Dublin er »værtstilpasset«, hvilket betyder, at den især findes hos kvæg, opformeres i kvæg og spredes af kvæg.
  • Typisk vil udbrud af Salmonella Dublin vise sig hos kalve under seks måneder, men kreaturer i alle aldre kan blive syge

Kilde: KvægXperten

Disse symptomer skal man holde øje med

  • Hos kalve er de hyppigste symptomer diarré, lungebetændelse, feber, utrivelighed, nedstemthed, ophørt ædelyst, led betændelse og eventuelt blodforgiftning, hvor kalven bliver liggende med stigende svaghed indtil død
  • Hos voksne dyr er de hyppigste symptomer abort (ofte uden andre symptomer samtidig), feber, (blodig) diarré med efterfølgende vægttab, nedsat/ophørt mælkeproduktion og lejlighedsvis lungebetændelse

Kilde: KvægXperten

Læs også