Følg 10 punkter: Giv kalvene den bedste start

God smittebeskyttelse er den billigste forsikring, man kan tegne på bedriften, særligt hos kalvene. Seges Innovation anbefaler, at man følger 10 punkter og giver kalvene den bedste start på livet.

Alle på bedriften bør kende de gode rammer og rutiner for smittebeskyttelse. Det bliver slået fast i det seneste KvægNyt.

Kvægbrugsrådgiverne Vibeke Fladkjær Nielsen fra KvægXperten (nu Fjordland, red.), Søren Knudsen fra Syddansk Kvæg og Lars Bach Poulsen fra Vestjysk er alle aktive i samarbejdet »Tag smitten ved hornene«, der ønsker at øge opmærksomheden på god smittebeskyttelse i kvægbruget – og de har netop formuleret 10 punkter, som skal give kalvene den bedste start.

De anbefaler, at man tager de 10 punkter med på bedriftens næste tavlemøde og får en snak om, hvor der særligt skal fokuseres.

10 trin til god smittebeskyttelse hos kalvene

1. Lav små hold

Hold med fire til seks kalve er optimalt. Jo flere kalve der er sammen, jo flere smitteveje. Og i små hold er det lettere at spotte en kalv med begyndende sygdom.

2. Behold de samme stabile hold

Med stabile hold udsættes kalvene for et minimum af nye bakterier og smitstoffer, som deres immunforsvar skal bekæmpe. Stabile hold giver desuden mindre stress og dermed kalve med et stærkere immunforsvar.

3. Flyt syge kalve straks

Syge kalve bør flyttes i sygeboks med ekstra opsyn og pleje straks. Det er vigtigt, at disse kalve bliver i dette hold, indtil de skal videre i produktionssystemet.

4. Flyt så lidt som muligt

Vær doven og lad være med at flytte kalvene uden grund, så udsættes de ikke for et nyt miljø og nye smitstoffer.

5. Skab så meget plads som muligt

Jo mere plads, jo bedre. Lav fællesboksene så store som muligt. Skab plads til ekstra bokse, som står klar til paniksituationer. Og hav altid så meget plads, at der er tid til grundig vask og desinfektion mellem hvert hold.

6. Undgå dyr på foderbordet

Dyr bør ikke krydse foderbordet, da det altid vil udgøre en potentiel smitterisiko. Hvis det er umuligt at undgå, er det vigtigt at gøre grundigt rent bagefter.

7. Håndter raske dyr før syge

Så minimeres risikoen for at slæbe smitte med rundt. Husk altid at skifte handsker mellem hver gruppe, også selv om handskerne ser rene ud, da bakterier og smitstoffer ikke kan ses.

8. Håndter yngste kalve først

Jo yngre en kalv er, jo mere sårbar er den. Har I kun raske dyr, er det derfor vigtigt altid at håndtere de mindste kalve først. Overvej også, om de mindste kalve er placeret det rigtige sted på bedriften. Er det let ofte at observere dem? Og holdes de væk fra vaskeplads, mødding og steder med megen trafik og dermed smitterisiko?

9. Giv hver afdeling sin egen kost

Husk, at redskaber og udstyr også kan flytte smitte. Derfor bør hver afdeling og aldersgruppe have egne redskaber og udstyr. Mærk det, så I ved, hvad der hører til hvor.

10. Etabler flere steder til støvlevask

Husk at medarbejderne kan være en væsentlig smittekilde. Og har I en ambition om, at medarbejderne skal komme rene rundt på bedriften, bør det være let at vaske støvler og måske endda skifte tøj. Overvej derfor, om det kan gavne bedriftens smittebeskyttelse at etablere flere steder til støvlevask.

Læs også