Nyt klimaværktøj specialdesignet til dyrlæger

Et nyt klimaværktøj, der skal gøre det nemmere for dyrlæger at afrapportere klimadata, er netop lanceret. Krav om klimatal fra samarbejdspartnere, kreditorer og kunder kan dyrlæger imødekomme med værktøjet – hvilket blandt andet er relevant for de besætningsdyrlæger, som skal levere data til landmænd, der er med i et klimatjek.

Den nye Carbon Calculator fra den internationale dyrlægeorganisation VetSalus, der er udviklet i partnerskab med Vet Sustain, er netop lanceret til danske dyrlæger som det blot andet land i verden. Det oplyser VetSalus i en pressemeddelelse.

Det er et klimaværktøj, der kan udregne klimaaftrykket på en dyrlægepraksis ved hjælp af branchespecifikke data. Værktøjet kan bruges til at udregne »scope 1« og »scope 2« og leverer en let og overskuelig rapport, der kan anvendes overfor banker, samarbejdspartnere, kunder eller til indrapportering af tal til styrelser.

Værktøjet er fodret med dyrlægespecifikke nøgletal for blandt andet strøm, forbrug, kørsel og vand i forhold til den måde, dyrlæger typisk arbejder på. Det gør det nemmere og mere enkelt for praksisejere at forholde sig til deres klimadata. Dertil kan man som praksis benchmarke sig mod andre praksis både nationalt og internationalt.

En branchespecifik løsning

VetSalus tilbyder desuden rådgivning i, hvordan den enkelte praksis kan forholde sig til sine klimatal, blandt andet ved at give input til, hvordan klimapåvirkningen fra den enkelte praksis kan sænkes.

- Vi har udviklet værktøjet for at gøre det nemmere for alle dyrlæger at fremskaffe klimatal på deres praksis, end det er i dag. Dertil ser vi, at mange besætningsdyrlægers landmandskunder efterspørger tal, de kan indrapportere til blandt andet store virksomheder der efterspørger »scope 3« data. Også bankerne efterspørger i højere grad klimatal og -planer, når de skal udlåne midler. Klima er vigtigt, men det må ikke komme til at fylde for meget i vores arbejde som dyrlæger – derfor forsøger vi at gøre det så enkelt som muligt at få overblik over sine klimatal i sin dyrlægepraksis, fortæller Rune Friis Kristensen, direktør i VetSalus Scandinavia.

- Der er mange ting, som er svære selv at indrapportere og finde klimatal på, hvis man skal udfylde det på egen hånd gennem eksempelvis Erhvervsstyrelsens værktøjer. Måden, vi som dyrlæger bruger transport eller bedøvelsesgasser i forbindelse med klinisk arbejde på, er svær at sammenligne med andre erhverv. Derfor er vi glade for, at vi nu kan tilbyde en branchespecifik løsning, fortæller Katrine Lawaetz, kvægfagdyrlæge og formand i VetSalus Scandinavia, og fortsætter:

- Det er et nemt og enkelt værktøj at tage i brug. Du skal bare have dine forbrugstal klar. Så indtaster du dine tal på hjemmesiden, som derfra genererer en overskuelig oversigt over din dyrlægepraksis' klimapåvirkning, som du så kan sammenligne med andre lignende praksis.

Klima er vigtigt, men det må ikke komme til at fylde for meget i vores arbejde som dyrlæger

Rune Friis Kristensen, direktør, VetSalus Scandinavia

Læs også