Ydelseskontrollen 2020-2021: Beskedne ændringer igen i år

Danmark har godt en halv million køer i ydelseskontrollen. Ydelsen har i kontrolåret været 10.518 kg mælk, 454 kg fedt og 380 kg protein, i alt 834 kg F+P. I forhold til seneste kontrolår er der tale om beskedne ændringer.

Antallet af danske malkkøer er det seneste år faldet med tæt ved 10.000.

Ydelseskontrollen fra RYK viser, at ydelsen i forhold til året før er steget 14 kg mælk, fire kg fedt og to kg protein.

Mælkemængden er på 10.518 kg pr. år. Omregnet til EKM er resultatet 11.092 kg. Det er 50 kg mere end i 2019-2020.

Fremgang hos Holstein

Antallet af driftsenheder er på 2.132 styk, hvilket er 130 færre end året før.

Gennemsnitsstørrelsen på en driftsenhed er fortsat stigende til 236 køer. Det er et plus på ni køer.

Holstein er den højest ydende race med 11.209 kg mælk, 11.442 kg EKM og 855 kg fedt+protein. Holsteinkøerne har i årets løb øget ydelsen med 27 kg, fem kg fedt samt og tre kg protein. I alt en stigning på otte kg værdistof. Ydelsen i de renracede Holstein-driftsenheder, er steget med 26 kg mælk, fire kg fedt og to kg protein.

Flere jerseykøer

Jersey øger antallet med 298 køer til 67.073. Fedt øges med tre kg, og protein øges med tre kg.

Jerseykøerne har ydet 9.911 kg EKM, en stigning på 52 kg og 778 kg fedt+protein.

For Rød Dansk Malkerace er der i år tale om en reduktion i antal køer med 1.192 til 25.548 i forhold til 2019-2020. Mælk falder med 18 kg, mens fedt stiger med to kg, og protein med to kg. I værdistof er årsydelsen 787 kg, mælkeydelsen er på 9.715 kg, og omregnet til EKM er det 10.407 kg for RDM-køerne.

Der er 936 færre krydsningskøer i år, nu 61.385. Krydsningskøerne har i år en fremgang på 31 kg mælk, fedt øges med fem kg og protein med tre kg. Årsydelsen i kg EKM er 10.675, hvilket giver en stigning med 86 kg sammenlignet med sidste år. Kg fedt og protein er samlet på 803 kg.

Opgjort på antal driftsenheder har Holstein og blandede hver cirka 42 procent. Antal blandede driftsenheder falder i år med 78 til 887.

Der er 908 Holstein-driftsenheder i år, hvilket betyder, at der igen er flere renracede Holstein driftsenheder sammenlignet med blandede driftsenheder. Blandede driftsenheder har i gennemsnit 265 køer. 47 procent af de ydelseskontrollerede malkekøer står i blandede driftsenheder.

Det er omkring 90 procent af de danske køer og driftsenheder, som er med i ydelseskontrollen.

Oplysninger om højt ydende køer samt ydelser for driftsenhederne, offentliggøres i RYK’s årsberetning, som forventes at være ude cirka 15. december.

 

 

Læs også