Slagtekalveproducenter venter dramatisk indkomstnedgang

SLFs bestyrelsesmedlem Johan Schmidt samt to slagtekalveproducenter anmoder i et brev om et møde med fødevareminister Rasmus Prehn. I brevet konstateres det, at slagtekalveproducenter rammes særligt hårdt af udjævningen af landbrugsstøtten på grund af EU's CAP-reform.

- Kan det kan være rimeligt, at en enkelt gruppe, nemlig slagtekalveproducenterne skal rammes særlig hårdt af udjævningen af landbrugsstøtten. Det er den eneste gruppe, hvor der ikke er nogen form for overgangsløsning. Indkomstnedgangen skal tages i èt hug.

Sådan lød spørgsmålet fra Johan Schmidt, bestyrelsesmedlem i Sønderjysk Landboforening, til fødevareminister Rasmus Prehn på delegeretmødet i Herning i november. Ministerens svar i Herning var, at såfremt der var grupper, som er særligt hårdt ramt, og situationen bliver urimelig, så er man fra politisk hold parat til at se nærmere på det.

Brev til ministeren

Johan Schmidt er nu medunderskriver på et brev til fødevareministeren, hvor han sammen med to slagtekalveproducenter, Christian Schmidt og Per Grønbæk, anmoder Rasmus Prehn om et møde med ministeren.

I brevet hedder det: - Danske slægtekalveproducenter producerer klimavenligt kød på ca. 250.000 kalve pr. år, som er født i danske malkekvægbesætninger. Udjævningen i CAP-reformen koster typisk en kalveproducent 300-600.000 kr. i årlig indtægtsnedgang. Nedgangen svarer nogenlunde til overskuddet på en slagtekalveproduktion. De kendte Eco-schemes dur ikke til at kompensere slagtekalveproducenternes tab, og mange kalveproducenter har ikke robust økonomi til at klare nedgangen i et hug. På denne baggrund frygtes det, at en del kalveproducenter vil gå konkurs, og andre vil have meget vanskeligt ved finde penge til investering i grøn udvikling af produktionen, konstateres det.

Danske kalve med lavt klimaaftryk

De tre landmænd gør i brevet også opmærksom på, at danske kalve produceres med et lavt klimaaftryk. Det vil derfor være en gevinst for klima, beskæftigelse og dansk økonomi, hvis slagtekalveproducenternes eksistensgrundlag sikres.

- Vi vil derfor anbefale, at ministeren finder midler, som kan reducere slagtekalveproducenternes dramatiske indkomstnedgang som følge af udjævningen, lyder det fra Johan Schmidt, Christian Schmidt og Per Grønbæk.

Læs også