Heunicke løfter pegefingeren overfor landmænd: - Det er tid til, at der bliver leveret

Miljøstyrelsen har forlænget ansøgningsrunden for tilskud til udtagning af lavbundsjorde, der skal være med til at sænke udledningen af kvælstof med 14 dage. Samtidig løfter miljøminister Magnus Heunicke pegefingeren overfor landbruget.

Miljøstyrelsen havde lagt op til, at 45 klima-lavbundsprojekter kunne få støtte. Men styrelsen havde ved ansøgningsfristen i fredags kun modtaget 33 ansøgninger på området.

Dermed ville cirka 2.200 hektar jord blive taget ud af drift, mens det var håbet, at man kunne udtage over det dobbelte, nemlig 5.000 hektar lavbundsjord.

Derfor har Miljøstyrelsen forlænget fristen for at søge om støtte til projektet med 14 dage, så fristen nu udløber den 24. november. Samtidig løfter miljøminister Magnus Heunicke pegefingeren over for landbruget.

- Vi har hørt gang på gang, at landbruget foretrækker de her frivillige ordninger. Derfor er mit budskab klart: Det er tid til, at der bliver leveret. Udtagningen af lavbundsjorde er en vigtig forudsætning for at reducere vores CO2-udledning og udledningen af kvælstof til vandmiljøet, siger han i en pressemeddelelse.

De drænede lavbundsjorde udleder store mængder CO2. Når dræningen stoppes, mindskes udledningen af drivhusgasser.

Samlet set vil projekterne, når de 5.000 hektar jord ikke drænes mere, bremse udledningen af cirka 75.000 tons CO2. Det svarer til cirka 10.000 danskeres årlige CO2-udledning.

L&F: Tid til at rykke sammen

Det er gået langsomt med at få taget lavbundsjorde ud, selv om det har været et af de store politiske slagnumre for at sænke udledningen af klimagasser fra landbruget. Således er der kun udtaget 532 hektar ud, selv om der er ambitioner om at tage 100.000 hektar lavbundsjord ud af drift.

Tidligere i år viste en undersøgelse, at landmænd er mere villige til at deltage i klima-lovbundsprojekter, hvis der er mindre administrative krav. Og spørger man hos Landbrug & Fødevarer, er det ikke kun op til landbruget at levere på den her front.

- Det er vigtigt, at vi forstår, at det er en fælles opgave for både stat, kommuner og landbrug. Vi når ikke i mål, hvis man bare siger, det er noget, landbruget skal gøre, siger Landbrug & Fødevarers miljødirektør, Anders Panum Jensen, til DR Nyheder og tilføjer:

- Det er ikke tid til at pege fingre ad hinanden. Det er tid til at rykke sammen.

Med Landbrugsaftalen fra 2021 blev det besluttet at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser med 55-65 procent i 2030 i forhold til udledningen i 1990. Udtagning af 100.000 hektar lavbundsjorder inklusiv randarealer udgør en væsentlig del af denne indsats.

Læs også