Stor interesse for fondstilskud til skovrejsning

- I mange år har vi været vant til, at ordningen man benyttede ved skovrejsning var Landbrugsstyrelsens, Privat Skovrejsning, men nyere ordninger vækker stor interesse hos vores kunder fortæller skovrejsningsrådgiver, René Skov Kristensen, Spiras.

En af de nyere tid populære tilskudsmuligheder er skovrejsning med Klimaskovfonden.

Klimaskovfonden bruger auktionsprincippet, så man som ansøger selv skal angive en pris, den enkelte er villig til at gennemføre projektet for.

Beløbet anvendes til at beregne en omkostningseffektivitet (kr./t CO2æ) og arealpris (kr./ha) for projektet, som danner grundlag for prioritering mellem projekterne.

Det maksimale beløb for skovrejsning er 65.000 kr./ha, og for lavbundsprojekter er det 133.000 kr./ha.

Ejerskabet over CO2-enhederne fra projektet tilfalder Klimaskovfonden, men man kan tælle den løbende årlige realiserede CO2-effekt med i sit klimaregnskab.

Hvis man i forvejen modtager grundbetaling til et landbrugsareal, vil det være muligt at opretholde landbrugsstøtten.

Læs også