Søg tilskud til biodiversitetsskov – og hjælp naturen på vej

Som skovejer kan man søge om tilskud til at fremme biodiversiteten ved at ekstensivere sin skovdrift.

Er man privat skovejer, eller har man en produktionsskov, som man gerne vil ekstensivere for at hjælpe en række arter i naturen, kan man søge om tilskud gennem den nye biodiversitetsskov-ordning, lyder det i en pressemeddelelse fra Fjordland.

Noget af den højeste biodiversitet i Danmark finder man nemlig i de gamle skove, med træer som helst skal have et par hundrede år på bagen, skriver Fjordland i en pressemeddelelse og påpeger, at det kan give en økonomisk gevinst for lodsejeren.

Hvis man har mange store egetræer i sin skov, kan man få helt op til 65.900 kroner pr. hektar, men andre træarter kan også gå ind under tilskuddet, dog til en lavere sats. Træerne skal alle være hjemmehørende danske arter.

For at få tilskud skal man have mindst 0,5 hektar skov, og de må gerne være delt op i »frimærker« ned til 0,25 hektar. De træer man indberetter, skal være hjemmehørende og have en diameter i brysthøjde på mindst 25 cm. Jo større diameter, ens træer har, jo højere sats kan man søge om.

12 træer pr. hektar

Man skal udpege 12 træer pr. hektar, men de må gerne være forskellige arter og størrelser, de skal blot gå ind under kriterierne om at være hjemmehørende og have en stammediameter i brysthøjde på over 25 cm.

Man skal være opmærksom på, at kun op til 50 procent af træerne må stå i det yderste skovbryn det vil sige de yderste 20 meter af skoven. Hvis man har meget smalle skovstykker, så kan dette godt være en begrænsende faktor.

Tilskuddet er et engangsbeløb og fristen for at indsende en ansøgning er 13. maj.

Man forpligter sig til at arealet enten være registreret som fredskov i dag eller registreres som fredskov, inden man søger om udbetaling.

De udvalgte træer skal markeres fysisk. Der er ingen krav til hvordan, men det skal være muligt at genfinde det specifikke træ igen år efter år.

Man skal tillade, at en servitut tinglyser sine træer til naturligt henfald, og man forpligter sig til kun at udføre ekstensiv skovdrift på tilsagnsarealet.

Det betyder, at der er begrænsninger for, hvad der er tilladt. For eksempel skal jordbunden være uforstyrret af maskinel påvirkning, dog med mulighed for at køre med maskiner i forbindelse med skovdrift på 1/3 af arealet. Hvis man på nuværende tidspunkt ikke har skovdrift på arealet, så kan man bare lade skoven passe sig selv.

Læs også