Biogas Danmark: Drop biogasstøtte på 10 milliarder kroner

Biogas Danmark opfordrer nu regeringen til at droppe planlagte biogasudbud og i stedet bruge pengene på at fjerne afgifter på ustøttet biogas – og dermed implementere den politiske aftale om, at der ikke må anvendes fossil naturgas i private hjem fra 2030.

Biogas Danmarks opfordring til regeringen om at droppe den planlagte biogasstøtte på cirka 10 milliarder kroner følges op med et forslag om at sikre, at private hjem fra 2030 bliver forsynet med grønne gasser som biogas, hvor det er vanskeligt eller umuligt at skifte den fossile naturgas ud med fjernvarme eller varmepumper.

I landdistrikterne kan konvertering fra gasfyr være svært, idet det ikke altid er muligt at få fjernvarme. Finansiering af en varmepumpe er nærmest umuligt på grund af ejendomsværdierne i disse områder. En situation der kun forværres, hvis der gives en slutdato for anvendelsen af gasfyret.

- Forringelsen af udbuddene betyder, at der kommer markant mindre biogas pr. støttekrone. Derfor foreslår vi en anden model

Frank Rosager, direktør, Biogas Danmark

Mindre gas pr. støttekrone

Forslaget fra Biogas Danmark kommer efter, at udbudsbetingelserne i de planlagte biogasudbud er blevet kraftigt forringet. Derfor giver biogasstøtten ikke den mængde biogas for støttemidlerne, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet forventer.

- Forringelsen af udbuddene betyder, at der kommer markant mindre biogas pr. støttekrone. Derfor foreslår vi en anden model, der vil give meget mere biogas for pengene. Samtidig sikrer den, at forbrugere og fjernvarmeværker kan købe ustøttet grøn biogas, uden at betale afgifter som om det var fossil gas, siger direktør Frank Rosager fra Biogas Danmark.

Anbefalingen går ud på, at der indføres et såkaldt naturgas-fortrængningskrav for de gashandlere, der leverer gas til privat rumopvarmning og fjernvarme. Det indebærer, at gashandlerne i de kommende år bliver forpligtet til at levere en gradvist stigende andel af grøn gas, og at der fra 2030 udelukkende bruges grøn gas til boligernes varmeforsyning.

I tråd med anbefalinger

Den ustøttede grønne gas, der leveres via gasnettet, skal fritages for energi- og CO2-afgifter og dermed ligestilles med øvrige biobrændsler i varmeforsyningen. Det gælder eksempelvis træpiller og biogas, der leveres direkte til fjernvarmeforsyning udenom gasnettet.

- Eftersom afgiftsfritaget biogas er marginalt dyrere end naturgas med afgifter, så er det samtidig en løsning, der ikke kan konkurrere på varmeprisen med fjernvarme- og varmepumpeløsninger. Dermed er vores forslag en god overgangsløsning, som er afbalanceret i forhold til de andre grønne løsninger, der er i spil i varmeforsyningen, siger Frank Rosager.

Forslaget vil sikre den politiske aftale om, at der ikke må anvendes fossil gas til opvarmning fra 2030 ved at give hjemmene adgang til at købe ustøttet biogas på markedsvilkår allerede fra 2027. Dermed er forslaget også helt i tråd med anbefalingerne fra regeringens Nekst-udvalg.

Biogas Danmark: Derfor er biogasudbuddene blevet en dyr løsning

Forringelsen af de planlagte biogasudbud indebærer, at virksomheder ikke længere kan købe biogassen via oprindelsesgarantier, påpeger Biogas Danmark.

Indtægterne fra oprindelsesgarantier dækker normalt cirka 35 procent af omkostningerne til biogasproduktionen.

Uden bidraget fra salg af oprindelsesgarantier bliver behovet for støtte større og biogasproduktionen per støttekrone mindre.

Biogas Danmark estimerer derfor, at biogasproduktionen fra biogasudbuddene bliver 40 procent dyrere end tidligere forventet som følge af det manglende salg af oprindelsesgarantier.

Læs også