Fugleinfluenza på midtjysk fuglefarm

En besætning med fasaner og ænder ved Tjele i Viborg kommune er ramt af fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen går tirsdag i gang med at aflive dyrene.

​Et stort antal døde fasaner og gråænder førte lørdag til, at Fødevarestyrelsen tog prøver fra en besætning med omkring 6.000 fugle ved Tjele i Viborg Kommune, og sendte dem til analyse hos Statens Serum Institut. Prøveresultaterne viste sent søndag, at besætningen er smittet med højpatogen fugleinfluenza. Det betyder, at Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen tirsdag rykker ud for at aflive hele besætningen. Det sker for at forhindre yderligere smittespredning.

- Det er nu fjerde udbrud i Danmarks siden november, men desværre ikke helt uventet, fordi vi tidligere har fundet fugleinfluenza både i naturen, i professionelle besætninger og hos et par hobbyavlere. Så sygdommen er derude, og betyder, at alle, der har med fjerkræ at gøre, skal gøre, hvad de kan, for ikke at slæbe smitte ind til deres dyr, siger Charlotte Vilstrup, kontorchef i Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen har oprettet en 3-kilometers beskyttelseszone og en 10-kilometers restriktionszone rundt om den smittede besætning ved Tjele. Inden for zonerne er det bl.a. forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, med mindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Ejerne af fjerkræ inden for zonerne skal holde dyrene isoleret og beskyttet mod kontakt til andre dyr, herunder vilde fugle. Alle fjerkræejere i 3 km-zonen skal desuden registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk.

Der er siden september fundet fugleinfluenza i vilde fugle i mange lande i Europa, herunder i Danmark. I begyndelsen af november indførte Fødevarestyrelsen et landsdækkende krav om, at fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal lukkes inde eller overdækkes.

Ejere af fjerkræbesætninger og andre fugle i fangenskab, hvor indhegningen er 40 kvadratmeter eller derunder, er undtaget fra kravet om overdækning, men dyrene skal holdes indhegnet. Fødevarestyrelsen anbefaler, at man alligevel sikrer sig, at vilde fugle ikke kan komme ind i indhegningerne for at beskytte sine dyr mod smitte.

Man kan være med til at mindske risikoen for smitte yderligere ved at overdække hønsegården med fast tag, net eller tråd. Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere, at du skifter fodtøj, inden du går ind i hønsegården.

Husk, at man altid skal fodre sine fugle under tag, så vilde fugle ikke kan komme til hverken dyrenes foder eller drikkevand.

Hvis man får mistanke om fugleinfluenza i sine dyr, det kan for eksempel være høj dødelighed og luftvejssymptomer, skal man kontakte en dyrlæge.

Læs også