Flere geder til naturpleje

Naturstyrelsen slog forleden et ekstra slag for, at flere sætter geder på naturarealer. – Geder er gode til at holde arealer lysåbne for invasive arter, og især der, hvor gyvel, hybenrose, birk og brombær kan tage over, er gederne ideelle, lød det.

Forleden holdt Naturstyrelsen i samarbejde med Velas en inspirationsaften i Svanninge Bakker omhandlende geder på naturarealer.

- Vi vil rigtigt gerne afmystificere nogle af de fordomme, der er omkring det at holde geder, fortalte seniorrådgiver, Natur, Birthe Thordahl Christensen til de fremmødte og forklarede, at de har indsamlet oplysning fra gedeholdere rundt i landet omkring det at håndtere og bruge geder til naturpleje.

Buske og træer som foderpræference

Kasper Skjærlund, biolog, Naturstyrelsen, og Peter Olsen, Kielsminde ved Lunderskov, der ejer de geder, der afgræsser i Svanninge Bakker, kunne bekræfte, at geder bidrager positivt til naturplejen – især i samspil med heste og kvæg.

- Det, der går igen hos alle, vi har snakket med, er positivt. Geder er gode til at holde uønskede vedplanter nede, og især der, hvor gyvel, hybenrose, birk og brombær kan tage over, er gederne ideelle, fortalte Birthe Thordahl Christensen og fremhævede, at modsat kvæg og heste, er geders foderpræference vedplanter.

- Gederne har en stor vom til at omsætte grene og kviste, en mund som kan klare torne og stærke kæber til at bide grene over.

- Det gør dem derfor meget anvendelige som supplering til kvæg og heste, da de spiser alt det, som de andre større græssere ikke æder så meget af, sagde hun.

Problemer med gyvel løst

Kasper Skjærlund, Naturstyrelsen fortalte, at arealet i Svanninge Bakker tidligere har været afgræsset af kvæg, ligesom man har holdt dele af området fri for gyvel ved brug af maskiner. Gyvlen var massiv på store dele af området, som lukkede helt af.

- Det har haft en utrolig effekt, at gederne har været i gang.

- Så har man meget, der er groet til, kan det klart anbefales at sætte mange geder ind som kratrydder og så reducere antallet efterhånden, som de får spist sig gennem krattet og så løbende supplere med større græssere som kvæg og heste, fastslog han.

Ønsker flere aftaler

Naturstyrelsen og Peter Olsen indledte tilbage i 2020 en snak om, at afgræsning af geder kunne være en mulighed. Derfor blev det aftalt at indhegne det første område på cirka 13 hektar med gedesikret hegn, hvorefter de første cirka 50 geder blev sat på i sommeren 2021.

De erfaringer, man har gjort sig der, har været del af de indsamlede oplysninger om brug af geder på naturarealer, og Kasper Skjærlund ser store fordele i gederne, og ønsker endnu flere aftaler om afgræsning.

- Vi har i Naturstyrelsen flere områder som disse, så vi kan godt bruge nogen også lokalt på Fyn, der kunne tænke sig at kaste sig over det at have geder i lidt større skala, sagde han.

Føde og strøm på hegn holder geder inde

Der blev spurgt ind til besværet ved at holde gederne der, hvor de er planlagt til at være, og her er Peter Olsen klar i mæglet:

- Geder kan bryde ud, men mine erfaringer er, at er der føde nok og strøm nok på hegnet, så bliver de inde, og vi har ikke haft problemer med, at gederne ikke er blevet inden for indhegningen her i Svanninge Bakker.

Et hegn med 3-4 tråde kan også bruges, men det vigtigste er, at der er godt med strøm og der ikke er svagheder. Andre har også erfaringer med mobile hegn, men de skal strammes godt op og fødegrundlaget skal være interessant for gederne.

Køb geder fra besætninger der i forvejen er naturplejere

Racen er en vigtig parameter, hvis gederne skal benyttes som afgræssere.

- Ifølge dem vi har snakket med, sagde Birthe Thordahl Christensen, er det vigtigt, at racen har underuld. Der er gode erfaringer med dansk landrace og walisere eller blandinger af dem. Malkegeder er slet ikke robuste nok og heller ikke erfarne til et naturområde.

- Det har vist sig, at flere geder ikke har været beskyttende nok overfor deres kid, hvilket har øget fokus på avlen. Det anbefales derfor, at man kun køber geder fra besætninger, der i forvejen er naturplejere, fremhævede Birthe Thordahl Christensen.

Det kan også være en fordel at blande gamle og yngre geder, for at de unge lærer af de gamle erfarne.

Peter Olsen, der ejer de geder, der går i Svanninge Bakker bekræftede.

- Vi har en fuldtidsdrift, hvor naturpleje er første prioritet og derfor har vi ikke et hensyn, at vores dyr skal levere kød. Vi går ikke på kompromis med dyrevelfærd og har sat det op, så vi kun bruger stærke dyr i naturområderne. Vi har derfor alle geder til at læmme hjemme, så vi er sikre på, at vi kun sætter sunde og stærke geder og kid på naturområder.

Peter Olsen har samtidig en lokal nabo, Jørgen til at efterse dyrene dagligt i Svanninge bakker

Læs også