Der er flere muligheder med companion crops

Trods heftig regn mødte de fynske landmænd talstærkt op, da Velas forleden holdt deres årlige Marktræf i Nr. Søby. Et af emnerne var companion crops, og planteavlskonsulent Kirsten Larsen, der præsenterede emnet, ser mange muligheder i brugen.

Til trods for silende regn fra start til slut af eftermiddags sessionen ved MarkTræf i Nr. Søby, holdt små 100 gæster stand og hørte de mange faglige indlæg. Aften sessionen bød ligeledes på regn, men heldigvis også de forventede gæster. Der blev lyttet - trods silende regn fra arrangementets begyndelse. Det var ikke de bedste betingelser, vejret bød hverken konsulenter, firmaer eller gæster, da der torsdag blev holdt MarkTræf i Nr. Søby.

Der blev stillet skarpt på højaktuelle problemstillinger i landbruget, da Velas forleden holdt Marktræf i Nr. Søby på Midtfyn.

Og til trods for en regn, der silede ned i ubarmhjertelige stråler fra begyndelsen, var både eftermiddagens og aftenens sessioner vel besøgt med regnslagsdækkede gæster, der lidt skutnakkede hørte Velas’ konsulenters og de mange firmaspecialisters indlæg.

Blandt de faglige indlæg kunne planteavlskonsulent Kirsten Larsen demonstrere fire forskellige companion-crops i vinterraps, hvis formål er at opnå en positiv indvirkning på hovedafgrøden.

Klare forventninger

- Vi havde ved forsøgets start en klar forventning om, at companion-crops, eller på dansk ledsageafgrøder, mindsker angrebet af snegle, da sneglene dermed har et andet fødeemne end rapsen. Vi forventede ligeledes mindsket angreb af rapsjordlopper, der grundet den anden afgrøde, ikke kan finde rapsen, indledte hun.

Kirsten Larsen fremhævede endvidere companion-crops evne til at dække for ukrudt, samt øge tilgængeligheden af næringsstoffer og forbedre biodiversiteten både over og under jorden.

- Det er spændende, hvad eksempelvis lucerne gavner udbyttet af hovedafgrøden direkte, men også hvilken effekt vi kan se, i den efterfølgnede hvede, sagde hun.

Prøv jer frem

- Vi ser, at det virker, og at der er muligheder med companion-crops. Vi har ingen direkte løsninger på, hvad man præcis skal gøre, men prøv jer frem. Det vil være det værd, lød det.

Udfordringerne har været konkurrencen om næringsstoffer og lys samt anvendelsen af ukrudtsmidler i efteråret.

- Vi er usikre på, om rapsen presses opad med risiko for, at vækstpunktet løftes og udvintrer, sagde Kirsten Larsen.

- Samtidig ser vi, at det er umuligt at bekæmpe kamiller i efteråret. Vi sprøjtede et forsøgsbånd med Command, og det overlevede tre ud af fire companion-crops. Men det var ikke muligt at benytte Belkar mod ukrudt, da det tager alle arter – og companion-crops, påpegede planteavlskonsulenten med henvisning til blandt andet kamille.

De fire forskellige companion-crops i vinterraps er vikke, lucerne, blodkløver og en blanding kaldet Terra Life med perserkløver, alexandriner kløver, serredel, hestebønne, oliehøj og niger.

Mange emner

Gæsterne gik hjem med fornyet eller bekræftet viden ikke bare om companion-crops’ fordele og ulemper, men også om bekæmpelse af resistent græsukrudt, skadegørere som bygfluer og havrerødsot og de nyeste IPM tiltag.

Derudover var der god snak ved de opstillede telte, der bød på fagsnak med eksperter fra Velas, Nordic Seed og Danish Agro og øvrige firmaer, der deltog i arrangementet.

Læs også