Nye krav til udleveringsrummet pr. 1. juli

Fra den 1. juli skal der være indrettet et aflukke til ikke-transportegnede grise, så chaufføren eller staldpersonalet kan håndtere disse grise, når der læsses.

For at sikre, at det udelukkende er transportegnede grise, der kommer med på transportvognen, har branchen fokus på kravpunktet i Danish-ordningen vedrørende udleveringsfaciliteter. Det betyder blandt andet, at der fra 1. juli 2024 i forbindelse med udleveringsfaciliteterne skal være et aflukke til grise, som ikke er transportegnede. Det oplyses på svineproduktion.dk.

I første omgang vil det give en bemærkning, hvis ikke kravet er opfyldt ved kontrolbesøg. Hvis man fortsat ikke opfylder kravet ved det efterfølgende besøg, vil man få sanktionen »1. produktion«, der udløser et spotaudit, før man kan få fornyet sit Danish-certifikat.

- Det nye krav skal være med til at sikre, at chaufføren nemmere kan sortere en skadet gris fra under læsningen, så der er bedre forudsætninger for, at det udelukkende er de transportegnede grise, der kommer med på vognen, udtaler Asger Kjær Nielsen, kvalitetschef hos Danish i Landbrug & Fødevarer.

Andre forhold i fokus

Det er ikke kun et aflukke, der vil være fokus på ved Danish-besøgene.

- Fremover vil der også være fokus på lys på rampen og udleveringsfaciliteterne. Hældningen på rampen må højest være 20 cm pr. meter, den skal være skridsikker og uden huller, og så skal udleveringsfaciliteterne rengøres og desinficeres efter brug, siger Lisbeth Harm Nielsen, chefkonsulent og fagdyrlæge i Danish afdelingen i Landbrug & Fødevarer.

Ifølge svineproduktion.dk vil det i første omgang blive noteret som en note, hvis disse forhold ikke er i orden.

Find mere information om krav til rampen ved udlevering af grise på svineproduktion.dk.

Læs også