Ny lovgivning gør det lettere at opsætte solceller og vindmøller på land

I denne uge har Folketinget vedtaget tre lovforslag, som bl.a. giver mulighed for mere smidige miljøvurderinger, sikrer lettere klageadgang og justerer VE-ordningerne, så der går flere penge til naboer og lokalsamfund fra opstillere af sol og vind, skriver Klima- Energi og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Med implementeringen af EU’s VEIII-direktiv bliver det muligt at udpege såkaldte fremskyndelsesområder for VE-anlæg og elnettet og sætte mere fart på de offentlige myndighedsprocesser, lyder det.

Det betyder i praksis, at der i områderne fremover kan laves en strategisk miljøvurdering i stedet for en mere omfattende miljøvurdering på projektniveau. Den strategiske vurdering skal sikre, at hensyn til miljø og vedvarende energi fortsat balanceres samtidig med, at der spares tid.

- Klimahandling og naturbeskyttelse kan og skal gå hånd i hånd. Nu har EU stillet en speeder til rådighed, så udbygningen af vedvarende energi og den nødvendige energiinfrastruktur kan komme op i omdrejninger. Den skal vi bruge med omtanke og uden at gå på kompromis med de regler for natur- og miljøbeskyttelse, som vi er enige om i Danmark og EU, siger klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard.

Derudover blev VE-ordningen også justeret, så VE-opstillere bl.a. skal indbetale større beløb til grøn pulje og VE-bonus, som kommer borgerne til gode i de kommuner, hvor der opstilles solceller og vindmøller. Dette skal bidrage til den lokale opbakning til vedvarende energi på land, som bl.a. anbefales af regeringens nationale energikrisetab, NEKST.

I arbejdet for at fjerne barrierer for den grønne omstilling anbefalede regeringens nationale energikrisetab, NEKST, i udgangen af 2023 at skabe bedre rammer for klagebehandlingen, så langsomme processer ikke spænder ben for opstilling af solceller og vindmøller. Flere af de anbefalinger er nu blevet realiseret gennem lovændringer, der både giver klagenævnene mulighed for at sætte rimelige frister for klager og skærper hvilke elementer, klagenævnene skal forholde sig til.

- Der skal endnu mere fart på den grønne omstilling, så vi kan gøre os fri af Putins gas. Det kræver, at vi hurtigst muligt får flere solceller og vindmøller i Danmark. Vi ved, at erhvervslivet er klar med store investeringer. Men desværre ramler virksomhederne ind i bøvlet bureaukrati, som ofte spænder ben for grønne milliardinvesteringer. Derfor får vi nu en langt mere effektiv sagsbehandling af klager, så vigtige grønne projekter om vedvarende energi ikke forhales. Det er med til at sikre vejen til at nå vores ambitiøse klimamål, skabe vækst og arbejdspladser og samtidig understrege Danmarks plads som en grøn førernation, siger erhvervsminister, Morten Bødskov.

Læs også